Prima opleidingsklimaat in het Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis biedt zeer goede omstandigheden aan arts-assistenten om te worden opgeleid tot medisch specialist. Dat blijkt uit twee onlangs gehouden onderzoeken onder zowel arts-assistenten als hun opleiders.

,,Een goed opleidingsklimaat duidt in het algemeen op goede zorgprocessen”, zegt onderwijskundige Monica van de Ridder van het Albert Schweitzer ziekenhuis. ,,In een ziekenhuis dat intensief opleidt, bestaat automatisch veel aandacht voor vernieuwing, kennisvermeerdering, elkaar helpen, feedback geven en leren van eventuele fouten. Daar plukt de patiënt uiteindelijk de vruchten van.”

Voorbeeld duidelijke patiëntenvoorlichting: Albert Schweitzer Ziekenhuis Pacemaker Implantatie

De overheid verlangt dat opleidingsziekenhuizen aantonen dat zij verstandig omgaan met opleidingsbudgetten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft daarom onlangs twee (wetenschappelijk verantwoorde) interne onderzoeken gehouden: de Dutch Residency Educational Climate Test (afgekort ‘D-RECT’) en de Systematic Evaluation of Teaching Qualities (ook wel ‘SETQ’ genoemd).

Binnen D-RECT hebben 90 arts-assistenten hun opleidingsplaats beoordeeld op elf deelgebieden. Op alle onderdelen scoort het Albert Schweitzer ziekenhuis bovengemiddeld. ‘Onderlinge samenwerking tussen arts-assistenten’ en ‘benaderbaarheid van de opleider’ zijn zelfs zeer positieve uitschieters. D-RECT werd vorig jaar ook gehouden. De uitkomsten waren nu nog iets beter.

SETQ was nog niet eerder gehouden in het Albert Schweitzer ziekenhuis. ,,Dit onderzoek spitst zich toe op de kwaliteiten van individuele opleiders”, legt Van de Ridder uit. ,,Van hen hebben er 83 in een uitgebreide vragenlijst aangegeven hoe zij zichzelf zien als opleider. Vervolgens hebben 86 arts-assistenten aangegeven hoe zij naar hun diverse opleiders kijken. Ook hier waren alle resultaten bovengemiddeld. Interessant is dat arts-assistenten veelvuldig positiever oordelen over hun opleiders, dan de opleiders over zichzelf.” ‘Feedback’ en ‘bejegening’ scoorden erg hoog binnen SETQ.

Uit SETQ kwam één duidelijk verbeterpunt naar voren: opleiders en arts-assistenten in het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen nog winst behalen door de leerdoelen en verwachtingen van de arts-assistenten vaker te bespreken tijdens de opleiding. Van de Ridder: ,,Dat maakt het mogelijk om sneller en gerichter aandacht te geven aan eventuele verbeterpunten.” De individuele opleiders hebben (anoniem) de beoordelingen van de arts-assistenten ontvangen. Zij kunnen deze gebruiken om ook hun eigen functioneren weer verder te verbeteren.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de afgelopen jaren een goede naam verworven als opleidingsziekenhuis en zal zich deze zomer definitief aansluiten bij de landelijke vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). In het Albert Schweitzer ziekenhuis werken steeds zo’n 120 arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde artsen, die in het ziekenhuis (onder supervisie van ervaren medici) doorleren voor een medisch specialisme en ervaring opdoen.

Plaats een reactie