Prijzen fysiotherapie nauwelijks gestegen

De prijzen van fysiotherapeutische zorg zijn de afgelopen vijf jaar ongeveer gelijk gestegen met de gemiddelde landelijke kostenindexering. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Bewegingszorg (pdf).

Deze tariefontwikkeling is goed te noemen in deze sector, waar al sinds 2008 vrije prijzen gelden. Verzekeraars zijn dan ook in staat om in de bewegingszorg selectief in te kopen: het grootste deel van de beroepsbeoefenaren heeft een contract gesloten met een of meer verzekeraars.

Deze hoge contracteergraad biedt kansen voor de verzekeraar om nog meer te sturen op goede en doelmatige zorg. Dat is ook van belang omdat het aantal patiënten in de fysiotherapie jaarlijks toeneemt met ongeveer acht procent. De totale kosten voor bewegingszorg zijn dan ook sterk gestegen.

Uit de marktscan blijkt verder dat de fysiotherapie in Nederland van goede kwaliteit is en dat de patiëntervaring positief is. Wel blijft het belangrijk voor de patiënt dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken om heldere en vergelijkbare informatie te geven over de prijzen en de kwaliteit van de bewegingszorg. De NZa zal daar toezicht op blijven houden.

Bij de ergo- en podotherapeuten is een aantal inconsequenties in de regelgeving geconstateerd. Voor vrijgevestigden gelden soms andere regels dan voor dezelfde zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd. De NZa zal deze regelgeving onderzoeken en aanpassen waar mogelijk.

Plaats een reactie