Prijs voor veelbelovend proefschrift over epilepsie

Temporaalkwabepilepsie is een ernstige vorm van epilepsie die bij 30 procent van de mensen met epilepsie niet goed te behandelen is. Ze blijven aanvallen houden, ook al gebruiken ze medicijnen tegen epilepsie.

Dr. Erwin van Vliet van de Universiteit van Amsterdam heeft over dit onderwerp het proefschrift ‘The role of the blood-brain barrier and multidrug transporters in pharmacoresistant epilepsy’ geschreven en ontvangt daarvoor de Harry Meinardi proefschriftprijs. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door het Nationaal Epilepsie Fonds en uitgereikt tijdens het Nationaal Epilepsie Symposium op vrijdag 28 mei.

Onderzoek naar de rol van de bloedhersenbarrière
De hersenen worden goed beschermd tegen vreemde stoffen die via de bloedbaan naar binnen willen dringen. Dat is goed voor de hersenen, maar een groot probleem voor farmacotherapie. Op de bloedvatwand bevinden zich drugtransporters die de hersenen beschermen door actief ongewenste stoffen en medicijnen terug te pompen naar de bloedbaan. Uit Van Vliets onderzoek blijkt dat het toedienen van een transporterremmer een goede strategie is om farmacoresistentie te omzeilen. Van Vliet en zijn collega’s hebben ook aangetoond dat de bloedvaten die de bloedhersenbarrière vormen, beschadigd worden door een zware epileptische aanval. Hierdoor dringen bloedeiwitten en witte bloedcellen de hersenen binnen. Die vreemde stoffen verergeren op hun beurt de ontstekingsreactie in het brein waardoor zowel de epileptische activiteit als de activiteit van de drugtransporters toeneemt.

Harry Meinardi proefschriftprijs
De Harry Meinardi proefschriftprijs is een nieuw initiatief en wordt voortaan eens in de twee jaar uitgereikt voor het meest baanbrekende of veelbelovende proefschrift over epilepsie. Aan deze proefschriftprijs is een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro verbonden. Prof. dr. Jaap Troost is de voorzitter van de commissie die alle ingezonden proefschriften heeft beoordeeld. Troost licht de keuze voor Van Vliet toe: ‘Het onderzoek levert een bijdrage aan het begrip farmacoresistentie bij epilepsie en geeft een aanzet tot oplossingen van dit probleem. Verder is het onderwerp buitengewoon duidelijk geformuleerd en zeer leesbaar geschreven.’

Nationaal Epilepsie Symposium
De prijs wordt uitgereikt tijdens het Nationaal Epilepsie Symposium. Dit tweejaarlijkse symposium voor professionals in de epilepsiezorg wordt georganiseerd door het Nationaal Epilepsie Fonds en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.

Plaats een reactie