Prijs voor scriptie over wetsvoorstel met aanpak drankmisbruik jeugd

0
701

Op 26 november 2011 heeft Hilke Gutman de scriptieprijs Rechtswetenschappen 2011 van de Open Universiteit ontvangen voor haar scriptie ‘Het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Cetero censeo vinum bibendum (en toch ben ik van mening dat er wijn gedronken moet worden)’. De Open Universiteit kent Gutman deze prijs toe, omdat zij zich met haar uitstekende scriptie een kritisch jurist betoont, die de probleemstelling vanuit diverse invalshoeken heeft bestudeerd. De uitreiking van de scriptieprijs vond plaats ter gelegenheid van de Landelijke Studentendag van de faculteit Rechtswetenschappen in Utrecht.

Bescherming jeugd
Hilke Gutman behandelt in haar scriptie het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Hierbij focust zij vooral op de bescherming van jongeren tegen de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Middelen hiertoe zijn onder meer het wijzigen van het sanctiebeleid voor de detailhandel en invoering van strafbaarstelling van jongeren onder de zestien jaar die alcoholhoudende drank bij zich hebben op de openbare weg.

Gutman stelt bijvoorbeeld dat het koppelen van toegangsleeftijden aan sluitingstijden in de horeca, gepaard met de verplichte leeftijdsvaststelling, een duidelijke maatregel is. Maar zij geeft aan dat daartegenover staat dat slechts 15% van de alcoholconsumptie door jongeren in de horeca plaatsvindt.

Kritisch jurist
De juryleden, prof. mr. Anka Ernes, prof. dr. Jan Willem Sap en mr. Mandy de Bruijn, hebben Gutman’s scriptie gekozen uit 23, die allen met een 8 of hoger zijn beoordeeld. Van deze 23 heeft de jury vier voorgedragen scripties genomineerd, waarvan de kwaliteit goed tot zeer goed was. Hieruit is de scriptie van Hilde Gutman gekozen voor de scriptieprijs.

De jury waardeert dat Gutman de probleemstelling vanuit diverse invalshoeken heeft bestudeerd. Zo beschrijft zij de ontwikkelingen in de alcoholregelgeving uitvoerig en vergelijkt zij, met oog voor detail, de huidige wetgeving met het aanhangige wetsvoorstel. Het historische kader, waarmee de scriptie begint, tekent de achtergrond en ontwikkeling van de huidige problematiek. De jury licht toe: ‘De scriptie heeft een goede opbouw, is historisch goed onderbouwd en is, door het vloeiende taalgebruik en de plezierige schrijfstijl, zeer toegankelijk.’

Over Hilke Gutman
Hilke Gutman (Rotterdam, 1958) werkt sinds 1 januari 2011 als beleidsadviseur juridische aangelegenheden bij de gemeente Súdwest Frysl(aa)n. Daarvóór heeft ze al geruime tijd gewerkt in de openbare dienst. Ze begon als stagiaire bij de gemeente Opsterland op de afdeling milieu. In 1994 kwam ze in dienst bij de gemeente Wymbritseradiel als administratief juridisch medewerkster op de afdeling milieu. In 1997 werd ze bij deze gemeente juridisch medewerker bij het buro welzijn. Ze was ook op andere beleidsterreinen actief. Zo kreeg ze te maken met het horecabeleid, het terrein waarbinnen ze het onderwerp van haar nu bekroonde scriptie heeft gekozen. De gemeente Wymbritseradiel is door een fusie met een aantal andere gemeenten op 1 januari 2011 opgegaan in de achtmaal grotere gemeente Súdwest Frysl(aa)n.

Naast haar werk is ze ook steeds bezig geweest zich via studie verder te ontwikkelen van mbo- naar universitair niveau. Ze heeft een mbo-studie juridisch medewerker gevolgd en ze heeft een diploma hogere bestuursdienstopleiding (afstudeerrichting algemene juridische zaken) gehaald bij de bestuursacademie. Daarnaast en daarna studeerde ze rechtsgeleerdheid aan de OU.