Preventieve maatregelen populairder dan harde aanpak achteraf

Om de veiligheid in ons land te vergroten, zien Nederlanders meer heil in preventieve maatregelen dan in een hardere aanpak achteraf. Zo vindt ruim driekwart van de Nederlanders dat we beter kunnen voorkomen dat jongeren crimineel gedrag gaan vertonen dan ze hard te straffen als ze de fout in gaan.

De veiligheid in wijken wordt volgens de respondenten meer vergroot door preventieve maatregelen als werk en scholing voor bewoners (76%) en de inzet van wijkagenten en activiteiten voor jongeren in een wijk (74%) dan harder straffen achteraf (54%). Tweederde van de Nederlandse bevolking vindt dat instanties zoals politie en justitie te weinig doen om buurten veiliger te maken. Dit blijkt uit de Maatschappij Monitor van Achmea, een periodiek onderzoek naar verschillende thema’s op het gebied van solidariteit.

Grote aarzeling bij het aanspreken van mensen op hun gedrag
Een groot deel van de Nederlanders is bereid iets te doen om hun buurt veiliger te maken. Een derde geeft zelfs aan meer te willen doen dan ze nu doen om hun buurt veiliger te maken. Acht op de tien Nederlanders vinden veiligheid een taak van iedereen, ook van henzelf. Maar het aanspreken van mensen op hun gedrag blijkt een heikel punt; zeven op de tien Nederlanders durft mensen niet altijd aan te spreken op hun gedrag op straat.

Nederlanders vinden hun eigen buurt veiliger dan de rest Nederland
De perceptie van de eigen buurt is beter dan de rest van Nederland. Volgens een meerderheid gaan buurtgenoten goed met elkaar om, terwijl de wijze waarop mensen met elkaar omgaan in Nederland door drie kwart als negatief bestempeld wordt. Deze kloof tussen de eigen buurt en de rest van Nederland geldt ook voor veiligheid. Mensen vinden hun eigen buurt veilig, terwijl ze de rest van Nederland steeds minder veilig vinden.

Maatschappij Monitor
De Maatschappij Monitor is een terugkerend onderzoek van Achmea naar de stemming van Nederland en het gevoel van solidariteit onder de burgers. In de Maatschappij Monitor staan vijf thema’s centraal: pensioen, zorg, veiligheid, arbeidsparticipatie en mobiliteit. Achmea wil zo een bijdrage leveren aan het debat over deze thema’s en bijdragen aan het behoud van de solidariteit in ons land. De thema’s zijn tevens onderwerp van gesprek tijdens de Conventie van Achlum op 28 mei 2011.

Plaats een reactie