Preventief onderzoek moet jaarlijks 2.400 sterfgevallen voorkomen

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is een van de eerste ziekenhuizen in de regio dat door Bevolkingsonderzoek Midden-West volledig toegelaten is als coloscopiecentrum ten behoeve van bevolkingsonderzoek darmkanker. “Wij zijn bijzonder verheugd dat wij als ziekenhuis op basis van onze expertise een bijdrage kunnen leveren aan het vroegtijdig signaleren van darmkanker. Daarmee hopen wij dat het aantal sterfgevallen als gevolg van darmkanker flink zal dalen,” aldus Eduard van Hoboken, Maag-, Darm-, Leverarts in het RKZ.

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Jaarlijks krijgen 12.000 mensen de diagnose en sterven 5.000 mensen aan de gevolgen ervan. Door regelmatig te screenen kan darmkanker worden voorkomen of tijdig worden ontdekt. Een vroege ontdekking maakt de kans op genezing groter. Om die reden gaat onder regie van het RIVM begin 2014 het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker van start. De vijf screeningsorganisaties in Nederland zijn onder verantwoordelijk voor de regionale uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en bij hen is ook de kwaliteitsborging van de diagnostiek ondergebracht. Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft het RKZ geauditeerd en toegelaten.

Preventieve zorg
Het landelijk bevolkingsonderzoek richt zich op mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. Uit cijfers van het RIVM blijkt namelijk dat negen van de tien mensen met darmkanker 55 jaar of ouder zijn. De oproepen voor het bevolkingsonderzoek zullen gefaseerd verlopen. Zo ontvangen in 2014 de mensen die 63, 65, 67, 75 en 76 zijn of worden per post een uitnodiging voor een ontlastingstest. ,,We hopen dat veel mensen zullen deelnemen aan het onderzoek. De verwachting is dat door deze preventieve onderzoeken landelijk het aantal sterfgevallen jaarlijks met bijna de helft wordt teruggebracht. “Wij zien het als een grote uitdaging om als ziekenhuis naast onze acute en chronische zorg op deze manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan preventieve zorg, ” aldus Van Hoboken.

Onderzoek dikke darm
Tijdens het bevolkingsonderzoek wordt onderzocht of er bij de geselecteerde deelnemers bloed in de ontlasting zit. Is dit het geval, dan wordt de deelnemer naar een door de screeningsorganisatie toegelaten centrum doorverwezen. “Deelnemers hebben in het RKZ eerst een intakegesprek waarbij ze uitleg krijgen over het vervolgonderzoek: de coloscopie. Hiermee kan vastgesteld worden of er sprake is van darmkanker, poliepen of andere afwijkingen. Ons doel is om het onderzoeks- en het vervolgtraject voor patiënten zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. Als de patiënt een afwijkende uitslag krijgt van de ontlastingstest, volgt binnen uiterlijk tien werkdagen een oproep voor een intakegesprek. Vervolgens vindt binnen uiterlijk tien werkdagen het darmonderzoek plaats. Op die manier kunnen wij, indien dat nodig is, zo snel mogelijk tot een behandeling komen.”

Om als ziekenhuis in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek moet aan verschillende kwaliteitseisen worden voldaan. Naast een snelle doorlooptijd van patiënten, werden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en werkwijze van het coloscopiecentrum. Daarnaast moesten de Maag-, Darm-, Leverartsen specifieke examens afleggen. “Op alle onderdelen zijn wij geschikt bevonden. Uiteraard is dat een grote opsteker,” aldus Van Hoboken.

Plaats een reactie