Preventief gebruik van maagzuurremmers belangrijk

Maagzuurremmers zijn voor patiënten belangrijke middelen om bij bepaalde medicijnen, zoals ontstekingsremmers, schadelijke gevolgen zoals een maagbloeding te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat door het preventief gebruik van maagzuurremmers veel ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Al bij het verschijnen van de begroting 2012 van het ministerie van VWS op Prinsjesdag – toen bleek dat maagzuurremmers uit het basispakket zouden verdwijnen – heeft de KNMP gewaarschuwd voor het gevaar dat patiënten afzien van maagzuurremmers wanneer zij deze zelf moeten betalen.

Dat is helaas ook zo gebeurd, blijkt uit de eerste ervaringen van apothekers en hun apotheekteams sinds 1 januari 2012. Apothekers merken dat patiënten heel moeilijk het belang van bescherming van de maag kunnen overzien. Veel patiënten voelen er daarom niets voor maagzuurremmers zelf te betalen en weigeren deze aan te schaffen.

Apothekers en hun apotheekteams hebben al extra aandacht besteed aan het voorlichten van patiënten over het belang van maagzuurremmers. Dit is ook onderdeel van een grote informatiecampagne van de KNMP richting patiënten over de veranderingen in de farmaceutische zorg in 2012.

Gezien de eerste ervaringen in 2012 heeft de KNMP haar leden recentelijk opgeroepen bij patiënten nogmaals aan te dringen op het gebruik van maagzuurremmers en bij hardnekkige weigering van de patiënt de huisarts te vragen eveneens een appèl op de patiënt te doen.

Menzis heeft bekend gemaakt onder bepaalde voorwaarden maagzuurremmers te vergoeden. Dat kan mogelijk leiden tot meer administratie voor apothekers en hun apotheekteams, maar het belang van de patiënt staat voorop. De KNMP is daarom positief over het besluit van Menzis en roept andere zorgverzekeraars op eveneens een dergelijke stap te zetten.

Plaats een reactie