PreventieConsult: APK bij de huisarts

Met het PreventieConsult kan de huisarts het risico op diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade vaststellen. Een alternatief in de huisartsenpraktijk voor commercieel aangeboden risicometingen en gezondheidschecks. De NHG-standaard voor het PreventieConsult is vandaag gepresenteerd op het congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap in Groningen.

In kranten en op websites adverteren commerciële bedrijven veelvuldig met gezondheidstesten en risicometingen. Huisartsen beschikken nu over een wetenschappelijk onderbouwd alternatief: het PreventieConsult. Hiermee zijn mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten zoals diabetes en nierschade, vroegtijdig op te sporen. Het PreventieConsult is haalbaar in de praktijk, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en LUMC dat is gesubsidieerd door ZonMw. De standaard voor het PreventieConsult is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), en de Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds, en Nierstichting Nederland.

Drie stappen

Hoe gaat het PreventieConsult volgens de NHG-standaard in zijn werk? Het PreventieConsult kent drie stappen en richt zich op gezonde mensen tussen de 45 en 70 jaar. Zij vullen op internet een korte risicovragenlijst in, waaruit blijkt of zij een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade. Lijkt er een verhoogd risico te zijn, dan krijgen zij het advies de huisarts te consulteren die op basis van de uitkomsten van de vragenlijst een aantal geprotocolleerde testen afneemt en aanvraagt. Daarna volgt een tweede consult waarin het risico definitief wordt vastgesteld en de patiënt gerichte adviezen krijgt. Zo nodig wordt begonnen met behandeling.

Vroege ontdekking

NIVEL-onderzoeker prof. Francois Schellevis: “Met het PreventieConsult wordt bij mensen suikerziekte, een hoog cholesterol, hoge bloeddruk, of een hoog risico daarop ontdekt dat anders pas later aan het licht zou komen en dus ook later behandeld zou kunnen worden. Huisartsen kunnen nu direct maatwerk leveren. Ze kunnen verwijzen naar leefstijlprogramma’s om bijvoorbeeld te stoppen met roken of meer te bewegen, of bloeddruk- of cholesterolverlagers voorschrijven.”

Onderzoek
Het NIVEL en LUMC testten het PreventieConsult in 16 huisartspraktijken. 617 mensen vulden de risicovragenlijst in. Naar aanleiding hiervan kregen 392 (64%) mensen het advies naar de huisarts te gaan. Van de mensen die het advies kregen naar de huisarts te gaan, bleek twee derde hun huisarts niet te hebben bezocht. Uiteindelijk werd bij 20% van de 142 mensen die inderdaad naar de huisarts gingen een of meer ziekten vastgesteld. Bij twee patiënten diabetes, bij vijftien een hoge bloeddruk en bij vijftien een verhoogd cholesterolgehalte. Bij vier mensen werden twee aandoeningen vastgesteld.

Het PreventieConsult komt in de loop van volgend jaar beschikbaar voor het publiek.

Plaats een reactie