Preventie van ouderdomsziekten dichterbij

Cellulaire veroudering in bloedvaten kan worden tegengegaan door specifieke receptoren op het endotheel te activeren, blijkt uit onderzoek van promovendus Hisko Oeseburg. Dat opent nieuwe wegen voor de preventie van ouderdomsziekten als hartfalen en diabetes mellitus.

Een van de kenmerken van cellulaire veroudering (ook wel ‘cellulaire senescence’) is ophoping van beschadigd DNA. Oeseburg onderzocht twee manieren om DNA-schade te voorkomen: via toediening van het hormoon bradykinine (aanwezig in bloeddrukverlagende medicijnen) en via het medicijn vildagliptin (tegen ouderdomsdiabetes). Beide stoffen maken de endotheelcellen (cellen in de hart- en vaatwand) minder gevoelig voor oxidatieve stress en daarmee voor cellulaire veroudering.

Oeseburg gebruikte voor zijn onderzoek menselijke celkweken. Hij onderstreept dat nog veel fundamenteel onderzoek moet worden gedaan, alsook onderzoek in proefdieren en mensen. Daarvoor bieden zijn resultaten goede aanknopingspunten.

Hisko Oeseburg (Groningen, 1978) studeerde medische biologie in Groningen. Hij deed zijn onderzoek bij de afdeling Experimentele Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting. Momenteel werkt Oeseburg als postdoc bij de afdeling Vasculaire Geneeskunde en Farmacologie, een divisie van de afdeling Inwendige Geneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. H. Oeseburg
Proefschrift: Cellular aging in cardiovascular diseases
Promotor(s): prof.dr. W.H. van Gilst
Faculteit: Medische Wetenschappen
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Datum: 24 november 2010, 13.15 uur

Plaats een reactie