Preventie hart- en vaatziekten

In het tweede deel van de dubbeloratie, samen met prof. dr. S. Middeldorp, legt prof. dr. Erik Stroes uit hoe de preventie van hart- en vaatziekten geoptimaliseerd kan worden.

– Vrijdag 16 september 2011, 16:00 uur

Uit diagnostisch perspectief pleit hij voor een verschuiving van de aandacht van de bekende risicofactoren richting het afbeelden van de vaatwand zelf.

Uit therapeutisch perspectief stelt hij dat naast verlaging van de risicofactor de pijlen tevens gericht moeten worden op processen in de atherosclerotische vaatwand zelf.

En uit onderzoeksperspectief betoogt hij dat meer aandacht besteed moet worden aan vroeg mechanistische studies bij mensen om in een vroeg stadium van geneesmiddelen ontwikkeling de beste keuzes te kunnen maken. Met deze ‘terug-naar-de-kern’-aanpak hoopt Stroes onderzoek en zorg voor patiënten met een verhoogd hart- en vaatrisico optimaal in te kunnen vullen.

– Dhr. prof. dr. E.S. Stroes, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de Vasculaire Geneeskunde: Van buitenkant naar binnenwand
– Vrijdag 16 september 2011, 16:00 uur

Plaats een reactie