Preventie hart- en vaatziekten

0
694

In het tweede deel van de dubbeloratie, samen met prof. dr. S. Middeldorp, legt prof. dr. Erik Stroes uit hoe de preventie van hart- en vaatziekten geoptimaliseerd kan worden.

– Vrijdag 16 september 2011, 16:00 uur

Uit diagnostisch perspectief pleit hij voor een verschuiving van de aandacht van de bekende risicofactoren richting het afbeelden van de vaatwand zelf.

Uit therapeutisch perspectief stelt hij dat naast verlaging van de risicofactor de pijlen tevens gericht moeten worden op processen in de atherosclerotische vaatwand zelf.

En uit onderzoeksperspectief betoogt hij dat meer aandacht besteed moet worden aan vroeg mechanistische studies bij mensen om in een vroeg stadium van geneesmiddelen ontwikkeling de beste keuzes te kunnen maken. Met deze ‘terug-naar-de-kern’-aanpak hoopt Stroes onderzoek en zorg voor patiënten met een verhoogd hart- en vaatrisico optimaal in te kunnen vullen.

– Dhr. prof. dr. E.S. Stroes, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de Vasculaire Geneeskunde: Van buitenkant naar binnenwand
– Vrijdag 16 september 2011, 16:00 uur

Vorig artikelBloedstolling bij trombose
Volgend artikelVoederbomen voor koeien en geiten
De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van bijna 500 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. De UvA wil een inspirerende, breed georiënteerde, internationale academische omgeving bieden, waarin de talenten van staf en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.