Prettige sfeer belangrijk op het werk

Vrijwel alle werknemers gaven in 2012 aan een prettige sfeer op het werk belangrijk te vinden. Drie kwart vindt dat zelfs heel belangrijk. Ook goede leidinggevenden, goede werkzekerheid, interessant werk en een goed salaris vindt bijna iedereen belangrijk op het werk.

Thuis kunnen werken heeft de laagste prioriteit
De mogelijkheid om thuis te werken wordt door het kleinste percentage werknemers genoemd als belangrijk. Dit aandeel is wel sinds 2008 licht gestegen, van 34 naar 39 procent. De overige aspecten zijn al jaren redelijk stabiel. Bij thuiswerken is er een duidelijk verband met het onderwijsniveau: hoe hoger de werknemer is opgeleid, hoe belangrijker men het vindt om te kunnen thuiswerken.

Vrouwen vinden deeltijdwerken vaker belangrijk dan mannen
Van de vrouwelijke werknemers vindt 85 procent het belangrijk om in deeltijd te kunnen werken. Datzelfde geldt maar voor 54 procent van de mannelijke werknemers. Ook zelf de werktijden kunnen bepalen en de reisafstand hebben voor vrouwen een hogere prioriteit dan voor mannen. Bij de mogelijkheid om thuis te werken is er geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Ongeveer 95 procent van de jongere werknemers vindt de mogelijkheid om te leren op het werk belangrijk, tegen 85 procent van de oudere werknemers. Oudere werknemers hechten weer meer belang aan het hebben van gezond werk dan jongeren.

Werknemer het vaakst tevreden over gezond werk en prettige sfeer
Over de meeste aspecten van hun werk zijn ruim acht op de tien werknemers (heel) tevreden. Het vaakst zijn ze tevreden over het hebben van gezond werk (93 procent) en de prettige sfeer op het werk (92 procent), terwijl de mogelijkheid om thuis te werken (72 procent) en het salaris (77 procent) het minst vaak gewaardeerd worden.

Auteur: Martine Mol

Plaats een reactie