Prestigieuze TOP-subsidie voor prof. Luc de Witte

0
529

Prof. dr. L.P. (Luc) de Witte verwierf voor het onderzoeksinstituut CAPHRI van de Universiteit Maastricht een TOP subsidie van € 675.000,- voor onderzoek naar de mogelijkheid om patiënten met COPD of diabetes te ondersteunen bij het zelf ‘managen’ van hun ziekte door het volgen van leefregels. TOP-subsidies behoren tot de meest prestigieuze subsidies in Nederland. Het gaat om een eenvoudig apparaatje dat de mate van lichamelijke beweging in het dagelijks leven meet en de patiënt feedback geeft over die beweging.

Het gebruik van dit apparaatje staat niet op zichzelf, maar wordt onderdeel van de zorg en behandeling zoals die momenteel vanuit het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en door huisartsen gegeven wordt. Voldoende bewegen is belangrijk voor iedereen, maar zeker voor mensen met een chronische ziekte. Voor die doelgroep is het echter vaak moeilijk om dat in het dagelijks leven te realiseren, juist vanwege de ziekte. Bestaande methoden om deze mensen tot bewegen aan te zetten geven vaak teleurstellende resultaten. De kern van dit onderzoek is dat samen met de patiënt individuele bewegingsdoelen afgesproken worden en dat de patiënt vervolgens met hulp van eenvoudige technologie feedback krijgt over de mate waarin die doelen gehaald worden.

De subsidie is toegekend door ZonMw. Het project is onderdeel van het programma Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg (NIG), waarmee NWO en ZonMw de ontwikkeling van nieuwe technologie voor de zorg willen bevorderen. Het UM-onderzoeksinstituut CAPHRI (Care and Public Health Research Institute) wil dit type onderzoek samen met de Universiteit Twente en TNO sterk uitbreiden en is recent geselecteerd door NWO als een van de acht Centres of Excellence voor onderzoek naar zorgtechnologie. Dit centrum heeft een gepland budget van 62 miljoen euro voor de eerste zeven jaar waar onderzoekers uit de drie genoemde instellingen en 40 promovendi gaan werken.

Prof. dr. de Witte is bijzonder hoogleraar technologie in de zorg bij de vakgroep sociale geneeskunde en werkzaam binnen CAPHRI. Naast zijn functie bij de Universiteit Maastricht is hij lector technologie in de zorg bij de hogeschool Zuyd.