Prestigieuze Europese onderzoeksbeurzen voor Peter Carmeliet en Bart De Strooper

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie Peter Carmeliet en Bart De Strooper hebben allebei een Advanced Grant van de ERC binnengehaald. De ERC Advanced Grants zijn de meest prestigieuze Europese onderzoeksbeurzen.

Peter Carmeliet van het VIB Vesalius Onderzoekscentrum, Katholieke Universiteit Leuven, krijgt om en bij de 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar het stilleggen van de energietoevoer naar bloedvaten. Dat is een fundamenteel nieuwe strategie in de zoektocht naar geneesmiddelen in de strijd tegen kanker.
Bart De Strooper van het VIB Departement Ontwikkelings- en Moleculaire Genetica, K.U.Leuven, krijgt 2,5 miljoen voor een nieuwe aanpak van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte van Alzheimer, gebaseerd op verstoring van de expressie van microRNA (miRNA). Dit onderzoek kan de basis vormen voor nieuwe technieken om een diagnose te stellen van deze verwoestende ziekte. Het moet ook leiden tot de identificatie van nieuwe doelwitten voor geneesmiddelen.

ERC Advanced Grants
De zogenaamde Advanced Grants van de ERC (European Research Council, opgericht door de Europese Commissie) zijn bedoeld ter ondersteuning van innovatief onderzoek van onderzoeksleiders die bewezen hebben tot de top in de wereld te behoren. De beurzen worden toegekend via een open competitie, op grond van de academische staat van dienst van de onderzoeker en het baanbrekende gehalte van het onderzoeksvoorstel. De beurs loopt over een periode van vijf jaar. Van zowel Peter Carmeliet als van Bart De Strooper verklaarde het ERC-panel dat ze behoren tot de “absolute wereldtop” in hun vakgebied.

Onderzoek Peter Carmeliet
Bloedvaten voorzien een tumor van energie en voedingsstoffen, die de tumor gebruikt om te kunnen woekeren. Om de groei van bloedvaten uit te lokken, zenden tumoren chemische signalen uit. Huidige kankertherapieën zijn erop gericht om die signalen te onderscheppen, en zo de vorming van nieuwe bloedvaten naar de tumor te blokkeren. Die aanpak heeft echter zijn beperkingen en vertoont vaak ongewenste nevenwerkingen, waardoor een alternatieve aanpak noodzakelijk is.
Peter Carmeliet wil de ERC-beurs gebruiken om een nieuwe strategie uit te werken. Door beter inzicht te krijgen in de energievoorziening van bloedvaten, hoopt hij manieren te vinden om het metabolisme van bloedvaten stil te kunnen leggen. Op die manier reageren de bloedvaten niet langer op de signalen uitgezonden door de tumor, waardoor deze wordt uitgehongerd.

Onderzoek Bart De Strooper
De laatste jaren is er heel wat onderzoek verricht om de oorzaken van de genetisch overerfbare vormen van de ziekte van Alzheimer op te sporen. Echter, deze erfelijke varianten vormen een kleine fractie van alle gevallen van de ziekte. De moleculaire basis van de meest voorkomende, niet overerfbare vormen van alzheimer blijft nog grotendeels onopgelost.

Bart De Strooper wil de ERC-beurs gebruiken om het belang van microRNA (miRNA) in het ontstaan van de veel voorkomende vormen van deze ziekte te onderzoeken. miRNA’s zijn korte stukjes nucleotiden, die de expressie van boodschapper-RNA (mRNA) op verschillende manieren kunnen beïnvloeden. Eerste studies hebben aangetoond de vorming van deze miRNA’s ook wijzigt bij de ziekte van Alzheimer.

De Strooper wil de specifieke miRNA’s identificeren die de expressie van regelen van genen die een rol spelen in het ontstaan van de ziekte, zoals de genen betrokken bij de vorming van ‘amyloid precursor proteïne’ (APP) of bèta-secretase. Dat onderzoek kan de basis vormen voor nieuwe technieken om een diagnose te stellen van deze verwoestende ziekte. Het moet ook leiden tot de identificatie van nieuwe doelwitten voor geneesmiddelen.

Vragen in relatie tot beide onderzoeken kunt sturen naar het VIB: patienteninfo@vib.be.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie
Het VIB is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen. 1200 wetenschappers verrichten strategisch basisonderzoek naar de moleculaire basis van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Via een partnerschap met vier Vlaamse universiteiten – UGent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel – en een stevig investeringsprogramma bundelt VIB de krachten van 72 onderzoeksgroepen in één instituut. Hun onderzoek leidt tot een betere kennis van het leven. Met zijn technologietransfer beoogt VIB de omzetting van onderzoeksresultaten in producten ten dienste van de consument en de patiënt. VIB ontwikkelt en verspreidt een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie.

Plaats een reactie