Prestaties zorgkantoren verbeterd

De uitvoering van de AWBZ door de zorgkantoren is de afgelopen vijf jaar sterk verbeterd, zo blijkt uit periodiek onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Toch moeten zorgkantoren nog steeds alert zijn bij de uitvoering van hun taken.

Zo is communicatie met en voorlichting aan cliënten verbeterd, maar blijft een aandachtspunt. De NZa zal dit nauwlettend volgen. De komende tijd zullen zorgverzekeraars vooral moeten werken aan het registreren en declareren van prestaties op cliëntniveau. Dit is van belang om de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden mogelijk te maken, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar periodiek onderzoek naar de uitvoering van de AWBZ.

Het onderzoek naar de uitvoering van de AWBZ in 2009 laat zien dat zorgkantoren hun prestaties in de afgelopen jaren verbeterd hebben. Zo is de service beduidend beter geworden: cliënten worden beter geïnformeerd over hun rechten, het zorgaanbod en het PGB. Ook zetten zorgkantoren de landelijke uniforme wachtlijstregistratie steeds beter in bij de zorgbemiddeling. Het inkoopbeleid en inkoopcriteria van zorgkantoren zijn al jaren openbaar en worden steeds beter uitgewerkt, ook voor nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast volgen zij intensiever of zorgaanbieders in financiële problemen komen.

Hoewel de zorgkantoren hun service aan cliënten hebben verbeterd, blijven in de communicatie met en voorlichting aan cliënten voor een aantal zorgkantoren verbeterpunten bestaan. Zo moet op de website betere informatie worden gegeven over het zorgaanbod en de kwaliteit van de zorg die door zorgaanbieders in de regio wordt geleverd. Ook moet er in de publieksfolder meer verwezen worden naar websites van relevante organisaties in de uitvoering van de AWBZ (MEE, Per Saldo, Zorgbelang).

Andere verbeterpunten zijn controle op de zorgaanbieders of zij cliënten tijdig in zorg hebben genomen, actief benaderen van cliënten die lang op zorg wachten en bewaken of een passend alternatief is aangeboden. Ook ten aanzien van uitvoering van PGB moeten zorgkantoren zich nog verbeteren. Zo moet de periode van ontvangst van een aanvraag en het toekennen van het budget verder worden verkleind. Daarnaast vergt de controle op de besteding van PGB-gelden meer aandacht. Op het terrein van klachtenbehandeling hebben zorgkantoren zich al behoorlijk verbeterd, maar kan de klager vaak nog meer centraal staan en krijgt de klager niet altijd tijdig antwoord van het zorgkantoor.

De NZa zal de komende jaren specifiek aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen die de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden mogelijk moet maken. Het realiseren van cliëntgerichte bekostiging (waaronder het registreren en declareren op cliëntniveau) zal een belangrijk aandachtspunt zijn. Een ander belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is de naleving van het controleprotocol PGB door zorgkantoren. De NZa verwacht dat zorgkantoren, naast de reguliere werkzaamheden, ook voldoende inspelen op nieuwe ontwikkeling in de AWBZ. Als blijkt dat zorgkantoren daarbij onvoldoende actief zijn, zal de NZa haar handhavingsinstrumenten inzetten.

Plaats een reactie