Premieverschillen zorgverzekeraars te klein om over te stappen

Verzekerden blijken bereid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar bij een gemiddeld verschil in premie van ruim 27 euro en een gelijkwaardige dekking. In 2013 zijn de premieverschillen tussen verzekeraars te klein om over te stappen, zo betogen onderzoekers van het NIVEL in een publicatie in Economisch Statistische Berichten. Het onderzoek is najaar 2012 uitgevoerd.

Een basisverzekering kost in 2013 gemiddeld 106,28 euro. De goedkoopste basisverzekering kost 92,25 euro en de duurste 118,75 euro. Dit verschil komt in de buurt van de overstapgrens. Omdat 67% van de mensen zegt over te stappen bij een verschil van 26 euro of minder, zouden zij dus kunnen overstappen. Echter, de goedkoopste polis is een internetpolis met beperkte keuzevrijheid, je mag bijvoorbeeld alleen gebruikmaken van 13 geselecteerde ziekenhuizen en moet medicijnen online bestellen. Terwijl de duurste verzekering onbeperkte ziekenhuiskeuze biedt en allerlei extra’s, zoals second opinions en jaarlijkse preventieve onderzoeken. De dekking van beide uitersten is dus allesbehalve gelijkwaardig.

Gelijkwaardige polissen
De prijsverschillen tussen gelijkwaardige polissen blijken veel kleiner te zijn. Bij een prijsverschil van 10 euro zou 28% van de verzekerden eventueel overstappen. NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Het lijkt waarschijnlijk dat mensen die bij een relatief laag prijsverschil willen overstappen, meer letten op de prijs. Wat het aannemelijk maakt, dat zij ook nu al niet de duurste basisverzekering zullen hebben. En dat maakt de ruimte om te besparen door over te stappen op een goedkopere verzekeraar dus nog kleiner. Voor de zogenaamde ‘low cost’ verzekeringen is het premieverschil in 2014 iets toegenomen, van zo’n 13 euro naar ruim 16 euro per maand. Bovendien is de goedkoopste verzekering voor 2014 een andere dan de goedkoopste in 2013. Er is voor de groep mensen die voor een goedkope polis kiest dus wel een prikkel om over te stappen. Of mensen dit in de praktijk brengen zal blijken.”

Moeite en inspanning
Omdat mensen vooral wisselen vanwege de hoogte van de premie – zoals bekend is uit eerder onderzoek van het NIVEL – en nu blijkt dat mensen pas overstappen bij een verschil in maandpremie dat nu in de praktijk niet voorkomt, verklaart dat waarom weinig mensen overstappen. “Als verzekerden voldoende besparen door over te stappen, doen ze dat wel. Het heeft voor verzekeraars dus wel zin om voor een goede polis scherpe premies aan te bieden”, stelt Judith de Jong. “Maar de moeite en inspanning die het verzekerden kost om over te stappen, moet daar tegenop wegen. En het is ook mogelijk om te besparen door een goedkopere aanvullende verzekering te nemen of die op te zeggen. Voor de werking van het stelsel is het niet nodig dat heel veel mensen overstappen.”

Begrijpelijke informatie
“Een andere mogelijkheid om meer mensen te bewegen over te stappen”, vervolgt ze, “is ervoor te zorgen dat informatie over prijs, kwaliteit en dekking zo begrijpelijk is en makkelijk te vinden, dat het heel eenvoudig wordt om over te stappen en weinig inspanning kost. Op dit moment is het nog heel lastig om een vergelijking te maken.”

Verzekerdenpanel
Het onderzoek is uitgevoerd in het Verzekerdenpanel van het NIVEL. In het najaar van 2012 hebben 2.242 verzekerden van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ (Univé, VGZ, IZA, Zekur, Bewuzt en Plus) een vragenlijst beantwoord over premieverschillen om eventueel over te stappen, inspanning die dit kost en loyaliteit aan de verzekeraar.

Plaats een reactie