Premie voor beste afstudeeronderzoek Medisch Hulpmiddel

Het IMDI Talentfonds stelt jaarlijks een vrij te besteden premie van 1.500 euro beschikbaar aan de persoon die het beste afstudeeronderzoek heeft afgerond over de voorbereiding of ontwikkeling van een nieuw medisch hulpmiddel. Een hulpmiddel dat bijdraagt aan de zelfstandigheid of effectievere behandeling van mensen met een chronische aandoening of beperking.

Kandidaten zijn in het lopende studiejaar op basis van dit onderzoek afgestudeerd aan een erkende Nederlandse universiteit of hogeschool. Kandidaten kunnen zich voor 1 juli aanmelden bij één van de acht IMDI-CoREs. Per IMDI-CoRE wordt voor 1 september één kandidaat voorgedragen bij ZonMw waarvan het afstudeeronderzoek naar hun inzicht het best voldoet aan het onderwerp van de premie.

De eindjury hanteert de volgende beoordelingscriteria in gelijk gewicht:
– Originaliteit en eigen inbreng
– Produceerbaarheid vanuit bedrijfsperspectief
– Wenselijkheid vanuit patiëntperspectief

Per voorgedragen kandidaat ontvangt ZonMw van het IMDI-CoRE digitaal:
– Het afstudeeronderzoek van de kandidaat, met
– een korte toelichting van de kandidaat die ingaat op de beoordelingscriteria, en
– een korte verklaring van de afstudeerbegeleider die ingaat op de inbreng van de kandidaat

De eindjurering vindt digitaal plaats door een drievoudige jury met inzicht in medische technologie, gezondheidszorg en bedrijvigheid. De jury wordt jaarlijks door ZonMw samengesteld. Bij een gelijke stand beslist de directeur van ZonMw. In het najaar wordt de premie uitgereikt. Locatie en datum worden later bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Plaats een reactie