Prednisonbehandeling bij reumatische ontstekingsziekten

Jos Hoes vindt dat prednisonbehandeling met lage tot middelhoge dosering onderdeel verdient te zijn van moderne behandeling van reumatische ontstekingsziekten. Vooral bij reumatoïde artritis heeft deze therapie ziekte remmende effecten. Bijwerkingen zijn echter wervelfracturen en verstoorde bloedsuikerhuishouding.

Hoes werkte mee aan nieuwe internationale richtlijnen voor het gebruik van prednison. Hij pleit ervoor deze in acht te nemen, zodat de drie dimensies die een rol spelen bij het gebruik van prednison (effectiviteit, toxiciteit en veiligheid) met elkaar in balans zijn.

In zijn proefschrift beschrijft Hoes hoe deze drie dimensies met elkaar een figuur kunnen vormen. Wanneer zij tijdens het gebruik van prednison met elkaar in balans zijn, dan ontstaat er een harmonieuze situatie: een coherente driehoek.

Promotiegegevens
Promovendus: Jos Hoes
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Optimising glucocorticoid therapy in rheumatic diseases: An incompatible triangle?
Promotor 1: Prof. dr. J.W.J. Bijlsma
Copromotor 1: Dr. J.W.G. Jacobs
Datum en tijd: 11/5/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie