Eurocommissaris Potocnik op bezoek in Nederland voor Nederlandse aanpak Natura 2000 en Nederlands milieubeleid

Op zondagmiddag 25 april en maandag 26 april brengt de nieuwe Europees Commissaris van Milieu, Janez Potocnik, een bezoek aan Nederland. Het grootste deel van het werkbezoek staat in het teken van de Nederlandse aanpak bij de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 in Nederland. Maandagmiddag staat het Nederlandse milieubeleid centraal.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt de EU-Commissaris zondagmiddag in het Natura 2000-gebied de Peelvenen (Zuidoost-Brabant). In dit gebied, dat voorop loopt bij de implementatie van de Europese regelgeving voor Natura 2000 werken overheden, natuurorganisaties, burgers, boeren en andere ondernemers constructief samen om de waardevolle natuur te beschermen, met behoud van ruimte voor mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren.

Belangrijk onderdeel van de plannen is de benodigde afname van de stikstofneerslag in de directe omgeving van de Peelgebieden. Stikstof is met stip het grootste probleem bij de realisatie van de natuurdoelstellingen van Natura 2000 in Nederland. De problematiek speelt bij meer dan 50 van de 162 Natura 2000-gebieden.

Maandagmorgen hebben minister Verburg en de Eurocommissaris in Rotterdam een werkontbijt over Natura 2000. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, LTO en de provincies aanwezig zijn. Centraal onderwerp is de uitvoering van de Europese natuurregelgeving in een drukbevolkt land als Nederland. Aansluitend aan het werkontbijt bezoekt de commissaris het Natura 2000-gebied Voornes Duin en de Tweede Maasvlakte.

Maandagmiddag staat het bezoek van de Eurocommissaris in het teken het Nederlandse milieubeleid. De commissaris heeft een lunch met de top van het Planbureau voor de Leefomgeving en het ministerie van VROM en woont in Rotterdam een discussie bij over het afvalbeleid en duurzame productie en consumptie. Het bedrijfsleven is hiervoor uitgenodigd.

Na een onderhoud met minister Huizinga-Heringa van VROM is de commissaris in Den Haag gastspreker op de conferentie “Enriching the Planet – Empowering Europe”. Tijdens deze internationale conferentie, georganiseerd door het ministerie van VROM en Instituut Clingendael, zal worden ingegaan op de steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen en hoe binnen Europa hiermee moet worden omgegaan.

Plaats een reactie