Posttraumatische stress bij militairen voorspellen

0
619

Ongeveer een op de vijf uitgezonden militairen keert terug met psychische of lichamelijke klachten. In haar promotieonderzoek probeert Mirjam van Zuiden te voorspellen welke militairen een grotere kans op het ontwikkelen van deze klachten hebben.

Van Zuiden beschrijft in haar proefschrift biologische kwetsbaarheidsfactoren, zoals ontstekingsfactoren en stresshormonen, die de kans op het ontwikkelen van PTSS, depressieve klachten, en vermoeidheid kunnen voorspellen.

Van Zuiden trekt deze conclusies uit een onderzoek onder ongeveer duizend Nederlandse militairen opgezet door het Ministerie van Defensie en het UMC Utrecht. Een combinatie van de verschillende kwetsbaarheidsfactoren kan in de toekomst mogelijk leiden tot een methode om kwetsbare militairen al vroeg op te sporen. Hierdoor kunnen klachten mogelijk worden voorkomen of op tijd worden behandeld.

Promotie
Promovendus: Mirjam van Zuiden
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Predicting PTSD, Depression, and Fatigue after Military Deployment: Identification of Biological Vulnerability Factors.
Promotor 1: Prof. dr. C.J. Heijnen
Copromotor 1: Dr. S.G. Geuze
Copromotor 2: Dr. A. Kavelaars
Datum en tijd: 1/3/2012 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht