Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector

Op 11 januari 2011 start de sectie Ethiek van de afdeling IQ Healthcare voor de 18de keer de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector. Ethiek in de Zorgsector is bedoeld voor hoger opgeleiden in de zorg die zich morele vragen stellen bij hun werk en zich in reflectie op die vraagstukken willen bekwamen.

Denk aan het initiatief “Uit vrije wil”, denk aan marktwerking in de zorg. Maar ook aan de bejegening van ouderen, aan geestelijk gehandicapt zijn in een prestatiegerichte samenleving.

In Ethiek in de Zorgsector maken mensen zich een ethische woordenschat eigen, ze oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Na Ethiek in de Zorgsector zijn ze in staat in de eigen organisatie vruchtbare communicatie over de ethische kant van het zorgwerk op gang te brengen.

Accreditatie
Ethiek in de Zorgsector is geaccrediteerd als nascholing door de KNMG voor huisartsen, voor specialisten ouderengeneeskunde en leden van de NVAVG. Voor andere specialisten is accreditatie eenvoudig te regelen. Ook de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in de Zorg accrediteert nu Ethiek in de Zorgsector. Hetzelfde geldt voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Opzet
De opleiding beslaat 18 lesdagen van 13.30 tot 20.45 uur, verdeeld over 3 modulen.
Plaats van handeling is Kasteel Heyendael Geert Grooteplein 9 Nijmegen.

– Module 1: Ethische vragen rond begin en einde van het leven (jan 11 en 25, feb 8, mrt 1 en 15 en 29).

– Module 2: Zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen,
met hoofddocenten dr C. Leget en dr D.Touwen (april 12 en 26, mei 10 en 24, juni 7 en 21)

– Module 3: Ethische problemen in beleid en management van de gezondheidszorg,
met hoofddocenten prof dr E.van Leeuwen en prof. dr G.Widdershoven (sept 5 en 20, okt 4, nov 1 en 15 en 29)

Onderwijskundige stijl
Ethiek in de Zorgsector heeft een eigentijdse onderwijskundige stijl, met behoud van klassieke elementen als (niet heel lange) hoorcolleges. Er is veel interactiviteit en zelfwerkzaamheid. Na iedere module is er toetsing. Eens in de twee jaar is er een Terugkomdag, waarop actuele thema’s in het verlengde van Ethiek in de Zorgsector aan de orde komen.

De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt door een Raad van Advies bestaand uit vertegenwoordigers van het afnemend veld.

Contact:
drs drs Carla P.M. Bal onderwijscoördinator van Ethiek in de Zorgsector, tel. 024 -3617079. Of 06 23152632, e-mail: c.bal@iq.umcn.nl

Plaats een reactie