Positieve resultaten CZ

Zorgverzekeraar CZ zag vorig jaar door groei en de overname van de zorgverzekeringen van Ohra en Delta Lloyd het aantal verzekerden met 755.000 stijgen tot in totaal ruim 3,3 miljoen. Het aantal medewerkers nam toe met ruim 400 (fte) tot ruim 2500 (fte). De omzet bedroeg vorig jaar euro 7,4 miljard euro (in 2008:5,3 miljard euro).

Het technisch resultaat steeg met 76 miljoen euro naar in totaal 119 miljoen euro, waarvan het grootste deel de opbrengst is van afrekeningen met de landelijke centrale zorgverzekeringskas over de afgelopen jaren. Het totaalresultaat over 2009 bedroeg 252 miljoen euro. Dat komt vooral door de sterke verbetering van de beleggingsresultaten: van een verlies van 94 miljoen in 2008 naar een positief resultaat van 133 miljoen vorig jaar.

De uitgaven aan ziektekosten stegen van 5,1 miljard euro naar 7 miljard euro. Het eigen vermogen bedroeg eind vorig jaar 1,5 miljard euro (in 2008 : 1,3 miljard; toen de zorgverzekeringen van Ohra en Delta Lloyd nog geen onderdeel uitmaakten van CZ). Het CZ Fonds gaf vorig jaar euro 3,2 miljoen aan bijzondere zorgprojecten die een waardevolle aanvulling bieden op de reguliere gezondheidszorg.

Zorgverzekeraar CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Het hoogste bestuursorgaan is een raad van verzekerden, de zogeheten Ledenraad.

Voor de diverse jaarverslagen van CZ:  www.cz.nl/over-cz

Plaats een reactie