Positieve en realistische uitkomst klimaatconferentie in Cancun

De klimaatconferentie in Cancun is afgesloten met betekenisvolle besluiten. Alle landen hebben bevestigd dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging de twee graden niet mag overstijgen. De CO-2 reductiecijfers van Kopenhagen zijn in Cancun verankerd; het klimaatfonds komt er en er is overeenstemming over maatregelen om ontbossing een halt toe te roepen.

“De uitkomst van de klimaatconferentie in Cancun is positief en realistisch. Het illustreert dat een realistische stap voor stap inzet effectief kan zijn om ambitieuze doelen dichter bij te brengen”, verklaart staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) na afloop van de conferentie. Atsma is ook ingenomen met het feit dat het Fast Start Finance initiatief door alle partijen in Cancun is omarmd. Atsma: “De actieve en sturende inbreng van Nederland wordt internationaal gewaardeerd. De website, waar donorlanden verantwoorden wat zij bijdragen en ontvangende landen zullen aangeven hoe het geld wordt besteed, draagt bij aan herstel van vertrouwen en bevordert transparantie over het wereldwijde klimaatbeleid. Het heeft zeker geholpen om te komen tot de oprichting van het klimaatfonds.”

Het is mede dankzij constructief, transparant en doortastend leiderschap van de Mexicaanse voorzitter dat in Cancun 194 landen tot een gebalanceerd pakket van afspraken zijn gekomen. “Om wereldwijde, complexe problemen als klimaatverandering het hoofd te bieden, is een wereldwijde inzet voorwaarde. Het vraagt ook bereidheid van partijen om bruggen te slaan. Waardering heb ik voor de wijze waarop Mexico en de EU de Verenigde Staten en Japan over de streep hebben getrokken.”, aldus Atsma.

Voor een adequate aanpak van klimaatverandering is nog veel werk te verzetten. Het klimaatfonds moet handen en voeten krijgen; de betrokkenheid van het bedrijfsleven is nog een serieus aandachtspunt. Staatssecretaris Atsma: “Het kan altijd beter, perfecter. Maar betekenisvolle stapjes zijn gezet in de goede richting. Er ligt nog een lange weg voor ons. Dat doet niets af aan het feit dat Cancun vertrouwenwekkend en bemoedigend is voor de onderhandelingen op weg naar de conferentie volgend jaar in Zuid-Afrika. Tegelijkertijd is er volop werk aan de winkel voor alle partijen om de nu gemaakte afspraken te realiseren.

Plaats een reactie