Populatiegebonden bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg, ja of nee?

Stel, een grote, regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGz) ontvangt haar geld voor 2013 op basis van indicatoren van de populatie die zij bedient, bijvoorbeeld omvang, leeftijds- en geslachtomvang en (op basis van thans reeds bekend epidemiologisch onderzoek) te verwachten problematiek.

Zij wordt geacht in 2013 het gehele pakket van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ te bieden. Ze mag zelf beslissen of zij eigen bijdragen heft of niet. Wat ze bespaart mag ze voor de helft in 2014 besteden aan activiteiten die binnen haar missie passen.

Zou dit model werken? Ik weet op basis van literatuur en eigen onderzoek, dat het werkt. Wat ik niet weet of zo’n experiment draagvlak krijgt. Of er instellingen zijn, die aan zo’n experiment met populatiegebonden bekostiging durven mee te werken.

De komende week geeft ondergetekende een interview aan gezag hebbend tijdschrift in de GGz. De week daarna heb ik een gesprek met Edith Schippers over die populatiegebonden bekostiging in het algemeen. We kennen elkaar nog uit de tijd dat zij kamerlid was. Zijn er lezers, die met hun GGz-instelling aan zo’n experiment mee zouden willen doen?

Stuur je mij dan een mail op a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl ? Als je faliekant tegen zo’n experiment bent, schrijf je mij dan ook? Ik wil graag naar buiten komen met haalbare financiële innovaties en niet met ballonnetjes opgelaten uit een ivoren toren in de Randstad.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie