Pools zout uit de handel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij 1 bakker in Nederland een partij zout aangetroffen. Dit zout was bestemd om verwerkt te worden in brood. Van de geleverde 500 kilo was nog 300 kilo in de bakkerij aanwezig. Dit is uit de handel genomen. De overige kilo’s zijn inmiddels al verwerkt. Zover de NVWA nu heeft kunnen nagaan is dit de enige partij die geleverd is aan Nederland.

De NVWA is de afgelopen dagen door de Poolse autoriteiten op de hoogte gesteld dat in Polen strooizout is verkocht als zout voor menselijke consumptie. Door de Poolse autoriteiten wordt onderzocht of dit zout gevaarlijk is voor menselijke consumptie. Tot op heden zijn geen aanwijzingen gevonden dat er een risico is voor de gezondheid.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA viawww.vwa.nl of (0800) 04 88.

Plaats een reactie