Politieprestaties onder druk door angst en stress

Angst en stress hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden van politieambtenaren. Dit betreft zowel de motorische als de communicatieve kwaliteiten van agenten.

Agressie
Daarnaast leidt meer trainingservaring weliswaar tot betere prestaties onder hoge druk, de prestaties zijn nog steeds slechter dan bij lage druk. De training van politieambtenaren moet daarom realistischer worden, want als zij gericht trainen op signaalherkenning van agressie, anticiperen op mogelijke agressie en het juist inzetten primaire reflexen, presteren zij beter in geweldsituaties. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van bewegingswetenschapper Peter Renden.

Training van agenten is niet optimaal
Op jaarbasis is vaak minder dan zes uur beschikbaar voor het trainen en onderhouden van aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden (AVZ) van politieambtenaren. Daarnaast verschillen de omstandigheden tijdens training en toetsing dusdanig van de praktijk, dat we mogen aannemen dat de AZV-voorbereiding van politieambtenaren niet optimaal is.

“Toch wordt van politieambtenaren verwacht dat zij onder hoge druk effectief en redelijk en gematigd kunnen handelen”, aldus Renden. “Gezien het huidige klimaat, waarin politieambtenaren steeds vaker geconfronteerd worden met fysiek geweld, is het goed mogelijk dat stress steeds vaker van invloed gaat zijn op politioneel handelen”.

Training aanpassen bij toename fysiek geweld
Bij het opleiden en trainen van politieambtenaren moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid en de gevolgen van stress. Dat betekent dat de aangeleerde vaardigheden en de inhoud van trainingssituaties daarop aangepast moeten worden.

Renden: ”We zijn in gesprek met de Nationale Politie, maar het is in zo’n complexe organisatie lastig om daadwerkelijke veranderingen te bereiken. Het is wel ons doel dat we betrokken worden bij de vormgeving van de trainingen en toetsen”. Volgens Renden zijn de bevindingen van zijn onderzoek ook relevant voor andere partijen zoals bijvoorbeeld de NS. “Conducteurs mogen dan geen geweld gebruiken, maar we kunnen ze wel trainen om signalen van agressie tijdig te herkennen, daarop te anticiperen en zich te kunnen verdedigen”, aldus Renden.

Plaats een reactie