Politiek gaat overgewicht niet goed te lijf

0
650

Uit onderzoek van Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands Midden, aan de Universiteit Twente blijkt dat het overheidsbeleid ter voorkoming van overgewicht onvoldoende werkt. Nu neemt de overheid nog vaak geïsoleerde maatregelen die op zichzelf te weinig effectief zijn. Uit het onderzoek blijkt dat integraal beleid wel werkt om overgewicht tegen te gaan. En dat je door maatregelen te combineren het probleem veel effectiever kunt aanpakken. De Gouw promoveert op 19 januari 2012 aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente op zijn onderzoek.

Uit het onderzoek van de Gouw blijkt dat het overheidsbeleid om overgewicht te lijf te gaan niet werkt. Uit het onderzoek komen verschillende oorzaken naar voren. De overheid neemt te veel versnipperde maatregelen die op zichzelf weinig effectief zijn, terwijl een integrale aanpak ontbreekt. De nadruk ligt te veel op kosten op de korte termijn en te weinig op baten op lange termijn. Verder benut de overheid de beschikbare kennis over overgewicht niet goed en wordt de rol van de omgeving onvoldoende in beleid vertaald. Daarnaast wordt binnen ministeries en de gemeentelijke overheid te weinig samengewerkt om dit probleem aan te pakken. De moeilijkheid zit vaak in het feit dat overgewicht een lange termijn aanpak vereist en de (gemeentelijke) politiek te weinig oog heeft voor de lange termijn doordat er elke vier jaar verkiezingen zijn. Complicerende factor is dat gemeenten in de praktijk te weinig merken van de problemen die door overgewicht ontstaan. Kosten komen bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars en de centrale overheid terecht.

De oplossing zit in een langjarig integraal beleid en een goede uitvoering waaraan diverse partijen, zoals scholen, overheid, sportverenigingen, horeca, buurtwerk en detailhandel meewerken. Het gaat erom dat mensen niet alleen meer bewegen maar ook gezonder eten en dat hun omgeving is ingericht op een manier die dit stimuleert. Bijvoorbeeld door snelfietspaden, meer sportlessen op school en gezond eten in kantines. De Gouw: “Uit onderzoek blijkt dat het werkt om een hele wijk te ‘marineren’ met een anti-overgewicht sausje.” Een succesvol voorbeeld dat beschreven wordt in het proefschrift van De Gouw, is een project in twee Franse dorpen. De universiteit van Lille gaf voorlichting op scholen en introduceerde voedingslessen. Ook gaven de scholen meer sportlessen en waren er ouderbijeenkomsten over gezond eten en bewegen. Daarnaast konden de scholieren gratis sporten bij verenigingen. Ook de detailhandel, vrijwilligersorganisaties en de horeca droegen hun steentje bij. Na acht jaar was het overgewicht onder de jeugd gehalveerd. De Gouw: “Het is een flinke investering, maar wel een investering die op de lange termijn kostenbesparend is. Als je alleen naar de uitgaven kijkt, iets wat nu te veel gebeurt, doe je het probleem tekort”.

De Gouw adviseert het ministerie van VWS om meer bij andere ministeries aan te dringen op bijdragen aan goed beleid. “Denk aan de invoering van een vettax of de aanleg van snelfietspaden. En gezonde broodjes en kraanwater in kannen in sportkantines.” Overgewicht zou in de ideale situatie de verantwoordelijkheid zijn van het hele kabinet. Uit onderzoek in andere landen blijkt dat dit werkt. Ministeries moeten samenwerken en gemeenten moeten de urgentie van het probleem gaan inzien.

Sjaak de Gouw voerde zijn promotieonderzoek uit binnen de vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-Analyse van de Universiteit Twente. Hij werd hierbij begeleid door prof. dr. Theo de Vries en prof. dr. Erwin Seydel.

Vorig artikelWijzigingen Geneesmiddelenwet 2012
Volgend artikelVrijspraak: definitief of niet?
Universiteit Twente. De plek waar talent zich het best ontplooit. Studenten en medewerkers staan centraal. 3.300 wetenschappers en professionals zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor meer dan 9.000 studenten. Ondernemerschap zit in onze genen. Op de campus zijn zo'n 100 (student)bedrijven gevestigd. Daarnaast heeft Universiteit Twente al meer dan 700 succesvolle spin-off bedrijven voortgebracht! Kennispark Twente stimuleert en faciliteert startende ondernemers. Op onze prachtige, groene campus gebeurt echter veel meer. De faciliteiten voor sport en cultuur zijn uniek en met evenementen als 's werelds grootste denktank Create Tomorrow en het grootste studentensportevenement de Batavierenrace is de campus een begrip. De campus inspireert en bruist!