Politiek debat over voltooid leven

De NVVE organiseert op maandag 17 mei een Invititational Conference in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag. Op deze unieke bijeenkomst zal door politici, zorgmanagers, huisartsen, onderzoekers en belangenorganisaties gedebatteerd worden over het dilemma voltooid leven en de (on)mogelijkheden: voors en tegens worden verkend van hulp bij het zelfgewilde levenseinde bij voltooid leven. D66, Groen Links, PvdA en VVD hebben in hun verkiezingsprogramma’s openingen gegeven voor het debat.

In februari 2010 startte de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde de campagne ‘Voltooid leven’. Op 8 februari vond de aftrap plaats met de ‘Week van het Voltooid Leven’. Tijdens deze week hield de NVVE een onderzoek onder verzorgingshuizen. Doel was inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek van oude mensen die ‘oud en der dagen zat’ zijn, die vinden dat hun leven te lang duurt en de dood verkiezen boven het leven.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat in 22 procent van de verzorgingshuizen in de afgelopen drie jaar een of meerdere zelfdodingen of pogingen daartoe hebben plaatsgevonden. In 60 procent van deze gevallen bestond het vermoeden of weet men dat het hierbij ging om bewoners die hun leven voltooid vonden. Uit ander onderzoek blijkt dat 53% van de Nederlandse bevolking vóór een laatstewilpil is.

Toegang uitsluitend voor genodigden. Onder leiding van Klaas de Vries (lid PvdA fractie Eerste Kamer) geven Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66), van Miltenburg (VVD), Pieper (CDA), Sap (Groen Links), Wiegman (CU) en Yücel (PvdA) hun standpunten weer. Daarna is het de beurt aan de belangenorganisaties: NPV, toetsingscommissies, Stichting de Einder, Humanistisch Verbond, artsenorganisatie KNMG, PCOB, ANBO, zorgmanagers, huisartsen, onderzoekers, Initiatiefgroep Uit Vrije Wil en de Politiek Actieve Leden NVVE.
Ook voor de nieuwe NVVE voorzitter Margo Andriessen is een rol weggelegd. Zij is op de ALV van 24 april jl. tot voorzitter gekozen.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn (gaarne aanmelden bij s.michelis@nvve.nl). Na afloop van het debat is er van 12.30 uur tot 13.00 uur gelegenheid voor het stellen van vragen.

Datum: 17 mei 2010
Tijdstip: 10.30 – 13.00 uur
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag
Organisatie: NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
De standpunten van de politieke partijen zijn te vinden op: www.nvve.nl/verkiezingen2010

Plaats een reactie