Politie te weinig zichtbaar in eigen buurt

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2013 de helft van de Nederlanders de politie te weinig zichtbaar vond in de eigen buurt. Inwoners van de grotere steden waren hier positiever over dan mensen die in kleinere gemeenten wonen.

Dat geldt ook voor andere aspecten van de beschikbaarheid van de politie. In de regionale politie-eenheid Amsterdam is de tevredenheid hierover het hoogst; in de regio Zeeland – West-Brabant het laagst.

Helft vindt de politie te weinig zichtbaar
De helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder vond in 2013 dat de politie in de eigen woonbuurt ‘te weinig zichtbaar is’. Ook waren ongeveer vier op de tien mensen van mening dat de politie te weinig uit de auto komt of te weinig aanspreekbaar is. Een iets kleiner aandeel (30 procent) vond dat de politie te weinig tijd heeft. De snelheid waarmee de politie ter plekke is werd het positiefst beoordeeld, want met de stelling ‘de politie komt niet snel’ stemden met 20 procent de minste mensen in. Dit is ook de enige stelling waarmee meer mensen het oneens dan eens waren.

Overigens had niet iedereen een uitgesproken oordeel over de politie. Het CBS heeft onlangs ook het vertrouwen van de burger in de politie onderzocht. Hieruit blijkt dat het vertrouwen in de Nederlandse politie groot is.

Stedelingen positiever dan plattelandsbewoners
Inwoners van de grotere steden oordelen positiever over de beschikbaarheid van de politie dan mensen die in kleinere gemeenten wonen. Het grootst is dit verschil bij de zichtbaarheid van de politie. In zeer sterk verstedelijkte gemeenten vond 42 procent in 2013 dat de politie te weinig zichtbaar is in de eigen buurt, in niet verstedelijkte gemeenten was dat 54 procent. Maar ook de andere punten van beschikbaarheid worden door plattelandsbewoners negatiever gewaardeerd dan door stedelingen.

Tevredenheid hoogst in regio Amsterdam, laagst in Zeeland – West-Brabant
De verschillen naar stedelijkheid weerspiegelen zich ook in de politieregio’s. Zo liep in 2013 het aandeel dat vond dat je de politie te weinig ziet in de eigen woonbuurt uiteen van 39 procent in de sterk verstedelijkte regionale politie-eenheid Amsterdam, tot 59 procent in de minder verstedelijkte politie-eenheid Zeeland – West-Brabant.

Met de stelling ‘de politie komt niet snel als je ze roept’ was 16 procent van de Amsterdammers en 27 procent van de inwoners van Zeeland – West-Brabant het eens. Een verklaring voor deze waarderingsverschillen zou kunnen liggen in de hoeveelheid ‘blauw op straat’. Bekend is dat de operationele sterkte van de politie in meer verstedelijkte regio’s zoals Amsterdam relatief groter is dan in minder verstedelijkte regio’s zoals Zeeland – West-Brabant.

Plaats een reactie