Politie onderzoekt voordelen vroegtijdige kankerrevalidatie

Dinsdag 1 oktober 2013 gaat binnen de Nationale Politie een proefproject van start met een nieuwe behandelwijze van kankerpatiënten: medische zorg gecombineerd met vroegtijdige revalidatie.

Politie onderzoekt voordelen vroegtijdige kankerrevalidatie

Onder de naam Oncopol komt deze aanpak beschikbaar voor politieambtenaren met kanker in de eenheden Amsterdam en (later) Rotterdam. De pilot wordt ondersteund door de politiebonden NPB, ACP en VMHP, de werkgever en zorgverzekeraar CZ.

De meeste programma’s voor het overwinnen van kanker bestaan uit een behandeling gevolgd door revalidatie. Er is echter steeds meer bewijs dat juist het vroegtijdig beginnen met zorg en hulp ervoor zorgt dat mensen met kanker sneller en beter herstellen, tegen minder kosten, en eerder de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Deze aanpak vindt in Nederland nauwelijks plaats en hij maakt ook geen deel uit van het door de overheid vastgestelde basiszorgpakket. Daarom is het initiatief genomen deze zorg in Nederland te introduceren.

Al in een vroeg stadium zijn de politiebonden NPB, ACP en VMHP gevraagd mee te denken over en deel te nemen aan dit project. De politie is immers een beroepsgroep waar fysieke en mentale weerbaarheid aan de orde van de dag is. Als een politiemedewerker kanker krijgt, wil hij vooral terug naar zijn eigen werk en geen overplaatsing of aangepast werk. “Wij hebben niet lang hoeven na te denken toen ons gevraagd werd om het initiatief van gecombineerde zorg met vroegtijdige revalidatie als eerste in Nederland te steunen en vanuit de PZP een pilot mogelijk te maken,” aldus Saskia Dorrestein, bondssecretaris van de NPB.

Dat geldt ook voor de werkgever en voor CZ toen die door de bonden om hun medewerking werden gevraagd. Bijna 95 procent van de politiemensen heeft als zorgverzekering de Politie Zorgpolis (PZP): een samenwerkingsverband tussen CZ en de Commissie PZP, bestaande uit vertegenwoordigers van de politiebonden ACP, NPB en VMHP en de werkgever. Gezamenlijk beheren zij een politiespecifiek verzekeringspakket, met CZ als risicodragend verzekeraar.

Paul de Raad, labelmanager bij het Contactcentrum van CZ: “Wij zijn altijd geïnteresseerd in innovaties die toegevoegde waarde voor de zorg bieden en werken graag mee aan het realiseren van verbeteringen.” Dorrestein: “Dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van alle partijen is deze pilot financieel en logistiek mogelijk gemaakt. Daar zijn we best trots op!”

Oncopol wordt uitgevoerd in samenwerking met twee belangrijke kankercentra en revalidatie-instellingen: het Antoni van Leeuwenhoek en het Erasmus Medisch Centrum/Daniel den Hoed. Zodra bij een politiemedewerker de diagnose kanker is gesteld, wordt voor hem op maat een sportmedisch en beroepsgericht revalidatieprogramma ontwikkeld, krijgt hij arbeidsrelevante begeleiding en advies en worden er afspraken gemaakt over psychosociale begeleiding.

De pilot moet politiemedewerkers stimuleren om vanaf de eerste dag van hun ziekteproces zelf op een actieve en functionele manier het herstelproces ter hand te nemen, zodat het werk als rode draad door iemands leven behouden blijft en er meer veerkracht is voor snellere terugkeer na afloop van de behandelingen. Indien nodig worden ook de politiespecifieke operationele begeleiding en training ingezet.

Plaats een reactie