Politici de straat op voor KWF Kankerbestrijding

Vooraanstaande politici als Edith Schippers, Ronald Plasterk en Sybrand Buma gaan vanaf maandag 3 september 2012 collecteren voor kankeronderzoek. Op die dag gaat de jaarlijkse collecteweek voor KWF Kankerbestrijding van start.

‘Kanker raakt iedereen en kankerbestrijding heeft geen politieke kleur. Vandaar dat wij politici van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen hebben gevraagd ons een handje te helpen tijdens de collecte,’ aldus Michel Rudolphie, algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding.

En met succes: Ronald Plasterk (PvdA), Edith Schippers (VVD), Leon de Jong (PVV), Jetta Klijnsma (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Pia Dijkstra (D66), Halbe Zijlstra (VVD), Arie Slob (CU), Sybrand Buma en Mona Keijzer (CDA) zullen van 3 t/m 8 september 2012 op verschillende plaatsen in het land een collectebus ter hand nemen. Hiermee hoopt KWF Kankerbestrijding een #KWFcollectebuzz op gang te brengen en extra aandacht te vestigen op het belang van kankeronderzoek en voorlichting.

Grootste collecte
De KWF-collecte is met ruim honderduizend collectanten de grootste in het land. Al jaren is de collecte een succesvolle manier van fondsenwerving. De collectebussen zorgen voor een gemiddelde opbrengst van Euro 8 miljoen. Daarmee is de collecte voor KWF Kankerbestrijding een belangrijk fondsenwervend instrument.

KWF Kankerbestrijding financiert ongeveer de helft van al het wetenschappelijk onderzoek naar kanker in Nederland. Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecte wordt zorgvuldig besteed: van de netto-inkomsten gaat ca. 80% naar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen. Ongeveer 20% is bestemd voor preventie en patiëntondersteuning.

Één op de drie Nederlanders krijgt kanker, 95.500 nieuwe gevallen per jaar en dat aantal zal zich door de vergrijzing in de komende tien jaar verdubbelen. Tegelijkertijd zien we dat de overlevingskansen van kankerpatiënten in de afgelopen decennia sterk zijn toegenomen. Sinds de oprichting van KWF Kankerbestrijding in 1949 is de vijfjaarsoverleving (het percentage kankerpatiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is) meer dan verdubbeld tot bijna 60 procent. Dat komt met name door de hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Hierdoor is de kennis over het ontstaan en de behandeling sterk toegenomen. Hoe beter we de ziekte begrijpen, hoe mee we kunnen bereiken in de bestrijding van kanker en het daadwerkelijk verbeteren van overlevingskansen en de kwaliteit van leven van patiënten. Michel Rudolphie: ‘En meer geld, betekent meer onderzoek; zo simpel is het. Daarom ben ik blij dat deze politici met ons mee gaan om, samen met al onze vrijwilligers, overal in het land uit te leggen dat dit ons allemaal aangaat en dat het geld goed besteed wordt. Ik heb vertrouwen in een mooie opbrengst van deze week van de #KWFcollectebuzz.”

Maestro en Kruidvat
Dit jaar heeft Maestro/Mastercard voor de collecte in Utrecht mobiele pinapparatuur beschikbaar gesteld. KWF zet deze pinapparatuur in als proef. Dit is een nieuwe manier van collecteren, gemakkelijk voor zowel de gever als de collectant. Geen cash op zak of in huis en toch een bijdrage kunnen geven, terwijl de collectanten niet met geldbedragen over straat hoeven.

En wie de collectant gemist heeft, kan bij Kruidvat terecht. In alle vestigingen van Kruidvat wordt naast de kassa een KWF-collectebus geplaatst, zodat iedereen zijn gift in de strijd tegen kanker alsnog kan doen.

Plaats een reactie