Pneumokokkenvaccinatie succesvol

Opname in het Rijks­vac­ci­na­tie­pro­gram­ma van pneumo­kok­ken­vac­ci­na­tie voor zui­ge­lin­gen heeft geleid tot een sterke daling van pneumo­kok­ken­ziek­te. Onlangs zijn er, ter ver­van­ging van het huidige vaccin, nieuwe vaccins met bredere dekking be­schik­baar gekomen.

Naar het oordeel van de Ge­zond­heids­raad is met beide nieuwe vaccins een goede be­strij­ding van pneumo­kok­ken­ziek­te mo­ge­lijk. De Raad ad­vi­seert met de nieuwe vaccins voor­lo­pig vast te houden aan een schema van vier doses. Dit valt te lezen in het advies ‘Vac­ci­na­tie van zui­ge­lin­gen tegen pneumo­kok­ken­in­fec­ties (2)’ dat de Ge­zond­heids­raad vandaag aan­biedt aan de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport.

Plaats een reactie