Plotselinge hartdood op jonge leeftijd

Door in de toekomst het belang van obducties te benadrukken onder huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers, de logistieke structuur te verbeteren en de obducties te vergoeden (wat tot op heden niet het geval is) zal naar verwachting het aantal obducties toenemen.

Hierdoor zullen in de toekomst naar verwachting meer erfelijke hartziekten worden gediagnosticeerd bij slachtoffers van plotseling overlijden en kunnen familieleden op dezelfde aandoening worden onderzocht (en indien nodig) worden behandeld.

Dat stelt Anneke Hendrix in haar proefschrift. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 500 mensen op jonge leeftijd (1-44 jaar) plotseling aan een onbekende aandoening of aan een ziekte van het hart. Vaak blijft de doodsoorzaak onbekend omdat enkel in een minderheid van de gevallen (35%) een obductie wordt verricht. Deze resultaten zijn gebaseerd op een Nederlandse studie waarbij gedurende een jaar in vier onderzoeksregionen alle jonge slachtoffers van plotseling overlijden werden geregistreerd. Van de slachtoffers werd nagegaan of er een obductie werd verricht en wat de oorzaken waren van het overlijden.

Uit eerder onderzoek blijkt dat familieleden van slachtoffers van plotseling overlijden een verhoogd risico hebben om drager te zijn van een erfelijke hartziekte. Vroegtijdige diagnostiek en behandeling kan plotseling overlijden op jonge leeftijd voorkomen. Doordat er in Nederland vaak geen grondig onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak, blijven erfelijke hartziekten onopgemerkt en worden familieleden vaak niet onderzocht (en indien nodig behandeld) op het hebben van dezelfde aandoening.

Promotiegegevens
Promovendus: Anneke Hendrix
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Sudden cardiac death in the young: incidence and consequences
Promotor 1: Prof. dr. P.A.F.M. Doevendans
Promotor 2: Prof. dr. A.A.M. Wilde
Promotor 3: Prof. dr. M.L. Bots
Copromotor 1: Dr. A. Mosterd
Datum en tijd: 21/4/2011, 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie