Pleidooi voor integrale verloskundige zorg

Nederland heeft in vergelijking met andere Westerse landen een hoge babysterfte. Om dit probleem aan te pakken pleit hoogleraar verloskunde Christianne de Groot voor een geïntegreerd verloskundig zorgmodel waarbij de zwangere vrouw en haar kind centraal staan.

De Groot wil een multidisciplinair zorgloket waarbij verloskundige en gynaecoloog gezamenlijk de risicoselectie doen en een behandelplan opstellen. Meer samenwerking dus, met gestandaardiseerde overdracht om de veiligheid voor moeder en kind optimaal te waarborgen.

Daarnaast dienen aanstaande ouders beter en op een meer toegankelijke wijze geïnformeerd te worden. Zij kunnen dan ook zelf meer regie nemen en afgewogen keuzes maken gedurende de zwangerschap.

De Groot wil de basis voor dit geïntegreerde verloskundige zorgmodel al leggen in de opleiding. Gynaecologen en verloskundigen zouden al tijdens de opleiding in de praktijk moeten meelopen bij elkaar. Hierdoor ontstaat meer begrip en basis voor goede samenwerking. Daarnaast dienen opleiders meer coachend te werk te gaan en ook aspecten als communicatie en patiëntencontact meer aandacht te geven.

Oratiegegevens
Orateur: prof.dr. C.J.M. de Groot
Datum: 26 september 2011
Tijd: 15:45 tot 16:45 uur
Locatie: Aula, Vrije Universiteit

Plaats een reactie