Pleegouders Online versterkt onderlinge hulp tussen pleegouders

Jarabee lanceert woensdag 11 december 2013 de nieuwe website PleegoudersOnline.nl.

Jarabee

Op dit online platform helpen pleegouders elkaar bij opvoedingsvragen over hun pleegkind.

Als je een kind opvoedt dat niet je eigen kind is, loop je tegen specifieke opvoedingsvragen aan. “Je bent nu eenmaal niet de vader of moeder van dat kind. Dat maakt dat je in een andere relatie staat”, vertelt manager Pleegzorg Janine Francken van Jarabee. Ook het in standhouden van het contact met de ouders kan lastig zijn. Bovendien hebben kinderen die in pleeggezinnen komen, vaak het nodige achter de rug.

Problemen rondom hechting, seksualiteit of trauma’s komen regelmatig voor. Janine Francken: “Dat vraagt kennis en kunde”. Pleegouders worden altijd begeleid door een professional van Jarabee. Bovendien volgen ze een scholingsprogramma vóór ze als pleegouder starten. Ook maken ze veel gebruik van de bijscholingsworkshops die Jarabee aanbiedt”.

Van elkaar leren
Maar juist van elkaar kunnen pleegouders veel leren, stelt Francken. Pleegouders online maakt dat mogelijk. Het is een beveiligd on-line platform waar pleegouders elkaar vragen kunnen stellen. Vaak komen pleegouders in situaties waarin anderen al geweest zijn. “Onderlinge hulp is niet alleen praktisch, het geeft ook extra kracht.”

Ook biedt het platform een kennisbank waarin artikelen en filmpjes over pleegzorg staan. Het derde onderdeel van het platform is een marktplaats. Francken legt uit: “Onze beschikbare pleegouders weten van te voren niet wanneer een pleegkind wordt geplaatst en welke van leeftijd. In een geval van een crisis kun je zo maar van de ene op de nadere dag pleegouder worden van een baby. Dan is het fijn dat je spullen kunt overnemen van andere pleegouders, die net uit de luiers zijn.”

Pleegouders Online is in eerste instantie alleen voor pleegouders van Jarabee te gebruiken. Het ligt in de bedoeling het platform in de toekomst ook voor pleegouders van andere pleegzorgorganisaties open te stellen.

Plaats een reactie