Oprichting platform mkb’ers en zorgverleners uit de eerste lijn

Vandaag, 1 maart, ondertekenden de heer Gielen, directeur-bestuurder van Robuust, en de heer Peutz, regiodirecteur Syntens Zuid, de intentie-verklaring voor een samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de eerstelijnsgezondsheidszorg in Zuid-Nederland. Deze samenwerking heeft als doel mkb’ers en eerstelijnszorgverleners dichter tot elkaar te brengen en zo de slaagkans van innovaties binnen de eerste lijn te vergroten.

Deze nieuwe samenwerking tussen de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Robuust en Syntens betekent dat we gebruikmaken van elkaars netwerk, kennis en vaardigheden en dat we mkb’ers en eerstelijnszorgverleners in Zuid-Nederland samenbrengen.

De eerste gezamenlijke activiteit vindt begin juni plaats. Tijdens deze activiteit krijgt het mkb de kans om een te ontwikkelen product of dienst te laten aanscherpen door een groep gebruikers en stakeholders uit de eerste lijn. Deze groep zal hierbij aangeven hoe een product of dienst ontwikkeld moet worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de innovatiewensen, rekening houdend met de knelpunten binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, om zo tot een snellere en succesvollere marktintroductie te komen.

Voordelen voor eerste lijn
De politiek en samenleving willen de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar houden. Dit uit zich door de overheveling van taken van de tweede naar de eerste lijn, de invoering van integrale bekostiging en het ontstaan van zorggroepen, en ook door de toenemende vraag naar zelfmanagement van de (chronische) patiënt. Deze ontwikkelingen vragen van eerstelijnszorgverleners steeds meer ondernemerschap en dus innovatiekracht. Zij dienen immers op zoek te gaan naar middelen om op efficiënte wijze taakverlichting tot stand te brengen waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft of zelfs verbeterd wordt.

Voordelen voor mkb
De ontwikkelingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg biedt het bedrijfsleven innovatiekansen. Zij is immers voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en markten. De afstand tussen de zorgverleners en bedrijfsleven was tot op heden groot, waardoor diverse nieuwe initiatieven zijn mislukt. Syntens en Robuust slaan met deze intentieverklaring nu de brug tussen de eerste lijn en het bedrijfsleven om zo de marktvraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen om zo de vereiste/gewenste innovatieslag binnen de eerste lijn te ondersteunen en de duurzaamheid van de onderneming te realiseren.

Syntens
Syntens is een onafhankelijk klankbord voor mkb-ondernemers op het gebied van innovatie. Syntens is specialist in vernieuwing in alle bedrijfsaspecten en weet waar kennis en kennissen te vinden zijn. Dit alles zonder de mkb-ondernemer een rekening te sturen.

Robuust
Robuust is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg in Zuid-Nederland. Robuust is de koepelorganisatie voor de vier regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en): Zee-bra, Rose-Phoenix, Fast en Beyaert. Zij hebben als doel: het verbinden, verbeteren en versterken van de eerste lijn voor een samenhangende zorg in Zuid-Nederland.


Foto: Links vooraan de heer Gielen en rechts vooraan de heer Peutz met daar achter de inhoudelijk verantwoordelijken voor het traject: Fons Bollen van Robuust (links staand) en Ingrid Relou van Syntens(Rechts staand).

Plaats een reactie