Platform Industriële Incidentbestrijding opgericht

De petrochemische industrie geeft een impuls aan het bestrijden van industriële incidenten. Dat gebeurt door de oprichting van Stichting Platform Industriële Incidentbestrijding. In die stichting werkt de petrochemische industrie samen met de brandweer en bedrijven om grootschalige en complexe incidenten beter te kunnen bestrijden.

Dat gebeurt op basis van de meest actuele kennis en het modernste materieel. Dat materieel wordt deels ondergebracht in een breed te gebruiken ‘pool’. Berenschot stond aan de wieg van de oprichting van het platform waaraan twee jaar is gewerkt.

Deelnemers zijn de publieke samenwerking tussen de brandweer Amsterdam Amstelland, Brandweer Kennemerland en zes grote olieterminals in het Westpoort-gebied in Amsterdam en Schiphol onder de naam Amsterdam IJmond Mutual Aid (AYMA).Verder behoren tot de deelnemers: De Gezamenlijke Brandweer (samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en circa zestig bedrijven in het haven- en industriegebied van die gemeente), Chemelot/Sitech in Geleen, Dow Benelux BV in Terneuzen, DCMR in Rotterdam Rijnmond en de landelijk opererende organisaties Argos Energies, Shell Nederland, Platform Transportveiligheid en Akzo Nobel.

De leden van het Platform voor Industriële Incidentbestrijding moeten uit het oogpunt van risicobeheersing en op grond van publiekrechtelijke verplichtingen voldoende capaciteit hebben voor de bestrijding van incidenten op hun complexen. De aard en mogelijke omvang van dergelijke incidenten vereisen de inzet van specifiek materieel en materiaal en van getraind personeel.

Door samenwerking en de vorming van een ‘pool’ van het materieel kan (kosten-)efficiënter worden gewerkt. De inschatting is dat wat dat betreft niet iedereen alles in huis hoeft te hebben. Door middel van het platform wordt materieel onderling ter beschikking gesteld. Ook maakt men organisatorische afspraken over de inzet ervan.

De komende periode richt het platform zich op uitbreiding van het aantal leden en op het informeren van geïnteresseerden. Met als doel om alle belangrijke industriële incidentbestrijdingsorganisaties in Nederland toe te laten treden teneinde in noodsituaties kennis en materieel optimaal te kunnen delen.

Plaats een reactie