Platen voor behandeling van botbreuken voor fabricage in ontwikkelingslanden

Bij gecompliceerde botbreuken moeten de botdelen aan elkaar vastgezet worden met metalen osteosyntheseplaten. Deze platen zijn voor patiënten in een groot deel van de wereld nog onbetaalbaar, alhoewel de behoefte eraan groot is, met name tijdens natuurrampen.

Onderzoek van promovendus Punto Dewo laat echter zien dat het mogelijk is om met eenvoudige, betaalbare middelen osteosyntheseplaten te maken, die in kwaliteit vergelijkbaar zijn met platen van grote westerse fabrikanten. Patiënten in ontwikkelingslanden kunnen straks wellicht van deze behandelmogelijkheid profiteren.

Dewo, orthopedisch chirurg in Yogyakarta, onderzocht bestaande fabricaten uit Indonesië. Hij stelt vast dat deze platen de kans op infecties weliswaar niet vergroten, maar dat ze niet sterk genoeg zijn. Dewo’s onderzoek levert concrete aanbevelingen op om dit probleem eenvoudig te verhelpen met betere materialen en aapassing van het fabricageproces. Hij ontwierp hiervoor een apparaat dat prima blijkt te voldoet. Zo kunnen osteosyntheseplaten gemaakt worden die even sterk en even goed zijn als de high-tech westerse platen.

Punto Dewo (Yogyakarta, 1968) studeerde geneeskunde in Yogyakarta, Indonesië. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Biomedical Engineering van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het werd gefinancierd door het Eric Bleumink Fonds van de RUG. Dewo heeft in Indonesië een bedrijf opgericht om de nieuwe platen te gaan fabriceren.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. P. Dewo
Proefschrift: Evaluation and redesign of an Osteosynthesis Plate, produced in Indonesia
Promotor(s): prof.dr.ir. G.J. Verkerke, prof.dr.ir. H.J. Busscher
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 07 februari 2011, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie