Plastisch chirurgen melden stijgend aantal vuurwerkslachtoffers

Het aantal vuurwerkslachtoffers met zeer ernstig handletsel is afgelopen jaar sterk toegenomen.

Vuurwerk Erasmusbrug

Dat constateert de NVPC (Nederlandse vereniging voor plastisch chirurgie) op basis van een inventarisatie en analyse van het aantal slachtoffers en de ernst van vuurwerkletsel op de afdelingen Spoedeisende hulp, behandeld door plastisch chirurgen.

Plastisch chirurgen opereerden rond de jaarwisseling ruim 40 vuurwerkslachtoffers met ernstige verwondingen tegen circa 25 vorig jaar. Het ging daarbij met name om handletsels, verwondingen in het gelaat en brandwonden. Negen handen werden gedeeltelijk en vijf handen werden volledig geamputeerd. In de aanloop naar de jaarwisseling waarschuwden de plastisch chirurgen al voor een groter aantal slachtoffers met ernstig vuurwerkletsel in vergelijking tot voorgaande jaren. “Met name illegaal vuurwerk blijkt onvoorspelbaar en daardoor extra gevaarlijk”, stelt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar.

Plastisch chirurgen uit heel Nederland registreerden de ernstigste gevallen van vuurwerkletsel rond oud en nieuw op de Spoedeisende Hulp (SEH). Het gaat hier om het topje van de ijsberg, alleen de ernstigste gevallen zijn geregistreerd. Plastisch chirurgen opereerden slachtoffers met zwaar gelaatsletsel en brandwonden aan handen of aangezicht. Naast amputaties gaat het hier bijvoorbeeld ook om ernstige verminkingen van het gelaat (aangezichtsmutilaties). De slachtoffers zijn net als vorig jaar zonder uitzondering man. Wat verder opvalt is dat een aanzienlijk deel van hen minderjarig is (45% is jonger dan 18 jaar). Een ander opvallend cijfer is dat 64 procent van de letsels het gevolg is van een incident met illegaal vuurwerk.

Meer controle en betere voorlichting
De NVPC bepleit op basis van de getallen voor meer aandacht voor het gevaar van (illegaal) vuurwerk en een aanscherping van de controles, zeker nu de Rijksoverheid gestopt is met vuurwerkvoorlichting. Vooral jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s van vuurwerk. De ontploffing zelf duurt slechts een fractie van een seconde.

Annekatrien van de Kar namens de NVPC: “Het natraject is helaas zeer langdurig met lange trajecten van oefentherapie, meerdere operaties en vaak chronische pijn. De patiënten met gelaatsletsel en brandwonden aan handen of gelaat houden daarnaast in sommige gevallen blijvend ontsierende littekens over aan vuurwerkletsels. Daarnaast speelt bij met name de handslachtoffers ook nog het probleem van blijvende arbeidsongeschiktheid en carrières die in puin liggen. Tachtig procent van de slachtoffers is voor z’n werk voornamelijk afhankelijk van z’n handen.”

Plaats een reactie