Plannen voor Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 bekend

Elke vier jaar verschijnt de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) waarin het RIVM rapporteert over de huidige toestand en toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid.

Maandag 17 oktober 2011 is het definitierapport verschenen, met de hoofdlijnen van de zesde editie: de Volksgezondheid Toekomst Verkenning-2014. Een VTV beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, ziekte, determinanten, preventie, zorg, gezondheidsverschillen en regionale en internationale vergelijkingen

De VTV draagt hiermee bij aan het volksgezondheidsbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de komende editie zal extra aandacht worden besteed aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ook krijgt de veranderende rol van burgers en patiënten een plaats in de VTV-2014. Andere belangrijke thema’s zijn de invloed van de omgeving op gezond gedrag en gezondheid, preventie in de zorg en technologische innovaties.

Auteur: Harald Wychgel