Het Antoni van Leeuwenhoek en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) willen een nieuw kankercentrum oprichten op twee locaties: Amsterdam en Utrecht. De instellingen hebben dat op 11 januari 2013 bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gemeld. De nieuwe organisatie richt zich niet alleen op de multidisciplinaire behandeling van kanker maar ook op innovatief onderzoek naar beeldgestuurde interventies en op behandelingen toegespitst op individuele patiënten.

In 2011 tekenden het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht al een intentieverklaring om tot een intensieve samenwerking te komen, dat moet leiden tot een zelfstandig gespecialiseerd kankerziekenhuis, met een nieuwe locatie in Utrecht en de bestaande locatie in Amsterdam. Daarop volgde een onderzoek naar de haalbaarheid en nu de melding bij de NMa van de aanstaande samenwerking. Er zijn tussen de beide ziekenhuizen al verschillende concrete samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van beeldgestuurde oncologische verrichtingen. De ziekenhuizen zien de melding bij de NMa als een nieuwe, belangrijke stap in de totstandbrenging van de samenwerking .

“Om ook in de toekomst te kunnen blijven excelleren en voorop te blijven lopen in oncologisch onderzoek en behandeling, willen we de beste punten van beide organisaties samenbrengen in één nieuw comprehensive cancer center”, verklaart prof. dr. Theo Ruers van het Antoni van Leeuwenhoek.

Kwaliteit en concentratie
Door hun kennis en kunde te bundelen, willen het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht het voortouw nemen in het verbeteren van de zorg voor oncologische patiënten in Nederland. “Het wordt steeds duidelijker dat geen enkele kanker hetzelfde is. Voor al die verschillende soorten kanker worden specifieke medicijnen en behandelingen ontwikkeld. De juiste toepassing vereist bundeling van expertise. Met dit initiatief komen de top-experts samen,” aldus prof. dr. Elsken van der Wall van het UMC Utrecht. Het nieuwe kankercentrum onderscheidt zich door het creëren van transparantie in kwaliteit en door zelf de standaard te zetten. Deze transparantie in kwaliteit wordt gecombineerd met een onderscheidend multidisciplinair zorgconcept waarbij de oncologische patiënt centraal staat.

Met het realiseren van deze ambities wil de nieuwe organisatie uitgroeien tot hét oncologisch centrum van Nederland met locaties in Amsterdam en Utrecht. Internationaal moet het tot de top behoren. Prof.dr. Sjoerd Rodenhuis (Antoni van Leeuwenhoek): “Concentratie van oncologie is een beweging die al gaande is. De voorgenomen samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht sluit hier naadloos op aan.” casino on line

Plaats een reactie