Plan gemeenten voor nieuwe banen en loopbaanontwikkeling

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben samen een sectorplan opgesteld. Met dit plan maken gemeenten banen voor jongeren en investeren zij in de loopbaanontwikkeling van oudere medewerkers. Gemeenten die hier aan mee doen, kunnen subsidie krijgen van het ministerie van SZW.

Beweging op de gemeentelijke arbeidsmarkt
Ook voor gemeenten is het belangrijk dat de arbeidsmarkt in beweging blijft. Gemeenten krijgen er in de komende jaren veel nieuwe en complexe taken bij. Om die uit te voeren moeten gemeenten ook in de toekomst beschikken over voldoende gemotiveerde, opgeleide en getalenteerde medewerkers.

Werkgevers en medewerkers moeten er samen voor zorgen dat het personeel zich kan inzetten voor de nieuwe uitdagingen. En er moeten jongere medewerkers bijkomen om te voorkomen dat gemeenten nog verder vergrijzen. Tegelijk moeten veel gemeenten nu bezuinigen en inkrimpen. De arbeidsmarkt dreigt daardoor juist tot stilstand te komen.

Met het sectorplan willen de VNG en de vakbonden ervoor zorgen dat gemeenten meer ruimte krijgen voor toekomstgericht personeelsbeleid. Het sectorplan zorgt ervoor dat gemeenten subsidie kunnen aanvragen om jongeren in dienst te nemen en om oudere medewerkers op te leiden.

Maatregelen sectorplan
Het sectorplan moet leiden tot:

  • 250 extra plaatsen voor jongeren
  • 500 coachingsplaatsen voor ouderen
  • 750 opleidingsplaatsen voor ouderen

Gemeenten die deze plaatsen creëren, krijgen subsidie voor de helft van de loonkosten. Het plan is gericht op jong en oud: het moet ervoor zorgen dat jongeren kunnen instromen in regulier werk, dat oudere medewerkers inzetbaar blijven en hun kennis kunnen overdragen op jongere medewerkers.

Subsidies voor gemeenten
De VNG en de vakbonden hebben het sectorplan deze week ingediend. Het ministerie van SZW doet 13 weken over de beoordeling. Nadat de minister het plan goedkeurt, kunnen gemeenten subsidies aanvragen om arbeidsplaatsen, coachingsplaatsen en opleidingsplaatsen te creëren. Het A&O fonds Gemeenten opent hiervoor een loket. Zodra bekend is of het sectorplan is goedgekeurd, informeert de VNG de gemeenten hierover.

Plaats een reactie