‘Plan CDA poging tot vlottrekken natuuronderhandelingen’

Natuurmonumenten beschouwt het CDA-plan “Meer natuur, minder regels” als een poging om de vastgelopen onderhandelingen over het natuurbeleid vlot te trekken. ,,Ook wij zien met lede ogen aan dat staatssecretaris Bleker geen enkele voortgang boekt in zijn overleg met provincies over het natuurbeleid. Algehele stagnatie dreigt in het landelijk gebied en iedere aansporing van buitenaf om de staatssecretaris in beweging te krijgen, is welkom”, stelt Natuurmonumenten woensdag in een eerste reactie.

CDA-Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Ger Koopmans stelt voor om keuzes te maken binnen het onderling verbonden netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is Natuurmonumenten het met hem eens. Natuurmonumenten presenteerde onlangs haar 58 topprioriteiten, ,,natuurgebieden die wij de komende jaren absoluut willen aanleggen of uitbreiden. We nodigen het CDA uit om met ons samen te werken aan deze prioriteiten”.

De CDA-fractie wil geld van natuurcompensatie inzetten om nieuwe natuur te realiseren in de EHS. Zeker in deze tijd van slinkende budgetten ziet Natuurmonumenten de logica in van het zo effectief mogelijk inzetten van beschikbaar geld voor de natuur in de komende jaren. ,,Wel waarschuwen we ervoor dat dit uiteindelijk niet moet leiden tot steeds minder natuur in Nederland. Het inzetten van compensatiegeld mag geen sigaar uit eigen doos worden.”

Natuurmonumenten denkt graag met het CDA mee over de uitwerking van de voorstellen. Tot onze teleurstelling komt het CDA niet terug op het kabinetsvoornemen om jaarlijks ruim 300 miljoen euro, meer dan 60 procent van het rijksbudget voor natuur, te bezuinigen. ,,Een buitenproportioneel bedrag. Met het geld dat resteert kan de huidige natuur niet eens behoorlijk onderhouden worden. Laat staan dat er geld over is om te investeren in prioriteiten.”

Natuurmonumenten zal het plan “Meer natuur, minder regels. Een brug van droom naar daad” nader bestuderen en later met een uitgebreide reactie komen.

Plaats een reactie