‘Pil van Drion is geen kosten besparende innovatie’

Zorgpaden, taakherschikking, shared saving, telemedicine zijn kosten besparende zorginnovaties. Hoort in dit rijtje ook de Pil van Drion? Deze vraag kreeg ondergetekende van een oudere heer uit het publiek na een lezing op vrijdagavond 27 april 2012.

Ik hield mijn voordracht bij De Constructieve, een vereniging van vooraanstaande Utrechtse (oud-) ondernemers. Mijn antwoord was het volgende. De zorgpaden en andere innovaties zijn doelbewust ontworpen om kosten te besparen. Dat is niet het geval voor de pil van Drion.

Deze gifpil beoogt ouderen het zelfbeschikkingsrecht te bieden om te sterven, wanneer zij dat willen. Ik ben erop tegen dat deze pil legaal voor alle 75-plussers te koop is, zoals de rechtsgeleerde Huib Drion in 1991 voorstelde. Dan raakt de maatschappij ontwricht. Daar zijn vele ouderen te kwetsbaar voor.

Wel ben ik ervoor dat in specifieke situaties zo’n pil wordt verstrekt. Maar dan betreed ik de wereld van euthanasie en shared decision making. Hier mogen economische overwegingen geen rol spelen.

Ik zou het volstrekt afwijzen indien een zorgverzekeraar euthanasie bevordert om de premie laag te houden. Dat willen ze ook helemaal niet. Wel is het zo dat onderzoek naar shared decison making aantoont, dat ouderen regelmatig dure behandelingen afwijzen onder het motto: laat mij maar gaan. Maar dat is dan echt hun eigen keuze.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie