Pijnbehandeling bij dementie kan beter

Onderbehandeling van pijn bij dementiepatiënten bestaat nog steeds, maar een relatief eenvoudige pijnobservatielijst kan de pijnbehandeling van verpleeghuisbewoners met dementie verbeteren. Dit heeft een positief effect op het cognitief functioneren voor deze groep mensen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van neuropsycholoog Bart Plooij.

Dat pijn bij dementiepatiënten niet optimaal behandeld wordt, is een wereldwijd erkend probleem. In tegenstelling van wat vaak wordt aangenomen, blijkt uit onderzoek van Plooij dat deze onderbehandeling niet afhankelijk is van de ernst van de dementie. De kans om pijnstillende medicatie voorgeschreven te krijgen, neemt niet af met een toenemende ernst van de cognitieve problemen binnen een groep verpleeghuisbewoners met dementie en tenminste één pijnlijke aandoening. Opvallend is dat bijna de helft van de dementiepatiënten met pijn die nog in staat is om aan te geven dat ze pijn hebben toch geen pijnstilling krijgt. Deze bevindingen van Plooij geven aan dat het belangrijk is pijn goed te diagnosticeren om de negatieve effecten van onderbehandeling tegen te gaan.

Pijnbehandeling van verpleeghuisbewoners met dementie kan relatief eenvoudig verbeteren en dit heeft meteen een positief effect op het cognitief functioneren. Meerdere psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen voerden een pijnobservatielijst in als onderdeel van de dagelijkse zorg. Op deze afdelingen ontstond een actiever pijnstillingsbeleid en ging het cognitief functioneren van de bewoners minder achteruit dan in een controlegroep, waar de zorg niet extra op de aanwezigheid van pijn lette.

Promotie
Promovendus: B. Plooij
Titel: (Under)treatment of pain in dementia
Promotor: prof.dr. E.J.A. Scherder; prof.dr. D.F. Swaab
Datum: 08-11-2012

Plaats een reactie