Pieter Vierhout treedt terug als voorzitter Raad van Bestuur

Op 1 januari 2011 treedt de heer Vierhout terug als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. In februari 2009 benoemde de Raad van Toezicht de heer Vierhout als bestuurder. In maart 2009 verleende de Nederlandse MededingingsAutoriteit de lang verwachte toestemming voor de fusie, zodat 1 januari 2010 de ziekenhuizen fuseerden tot het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

In juli 2010 besloot de Raad van Toezicht tot een tijdelijke uitbreiding van de Raad van Bestuur. Reden was het groot aantal onderwerpen op de agenda van de Raad van Bestuur en de wens van de heer Vierhout om bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd de werkzaamheden geleidelijk te verminderen. Om de bestuurlijke continuïteit te garanderen benoemde de Raad van Toezicht Huybert van Eck als lid Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht respecteert het besluit van de heer Vierhout om als voorzitter terug te treden en is hem erkentelijk voor de inzet van de afgelopen twee jaar. In zijn vergadering van 15 december aanstaande zal de Raad van Toezicht de heer Van Eck benoemen tot voorzitter. Vanaf januari 2011 bestaat de Raad van Bestuur weer uit twee personen. De heer Vos, die in mei 2009 als bestuurder aantrad, blijft lid Raad van Bestuur.

De adviesorganen – Stafbestuur, Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad en Cliëntenraad – hebben positief gereageerd op het continueren van de benoeming van de heer Van Eck en het terugbrengen van het aantal bestuursleden naar twee.

Plaats een reactie