Piekdrinkers hebben groter risico op hartproblemen dan regelmatige drinkers

Niet alleen de hoeveelheid alcohol die je drinkt, maar ook het drinkpatroon beïnvloedt de kans op het krijgen van hartproblemen. Mannen die regelmatig en matig alcoholhoudende dranken consumeren lopen de helft minder risico op een hartinfarct dan ‘nooit-drinkers’ en ‘piekdrinkers’, ook al drinken zij gemiddeld per week evenveel. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in de British Medical Journal, waarin 9778 Franse en Noord-Ierse gezonde mannen van middelbare leeftijd (50 – 59 jaar) gedurende 10 jaar werden gevolgd.

Het is bekend dat matige alcoholconsumptie een relatie heeft met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten, maar dat overmatige alcoholconsumptie gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Om na te gaan wat de invloed is van het drinkpatroon gingen onderzoekers bij mannen in landen met contrasterende drinkpatronen na hoe dit doorwerkt op het risico op coronaire hartziekten. Een regelmatig en matig drinkpatroon komt veel voor bij Franse mannen van middelbare leeftijd. De Noord Ierse mannen drinken minder gedurende de week, maar veel in het weekend.

In het onderzoek participeerden 2405 mannen uit Belfast, (Noord-Ierland) en 7373 mannen uit 3 verschillende Franse steden (Lille, Strasbourg en Toulouse). Van de mannen die minimaal één keer per week alcoholhoudende drank consumeerden (60,5% in Belfast en 90,6% in Frankrijk), dronk in Belfast 12% dagelijks en in Frankrijk 75% dagelijks. Bij de niet-drinkers werd onderscheid gemaakt tussen ‘nooit-drinkers’ en ‘gestopte drinkers’. Mannen die bij aanvang van het onderzoek al gezondheidsproblemen hadden, werden uitgesloten van deelname aan het onderzoek.

Gemiddeld dronken de Noord-Ieren 22,1 gram alcohol per dag en de Fransen 32,8 gram alcohol per dag. Van de Noord-Ieren was 9,4% ‘piekdrinker’ en bij de Fransen 0,5%. Piekdrinken werd in dit onderzoek gedefinieerd als ‘minimaal eens per week op één dag 50 gram alcohol of meer consumeren’. Incidentele zware drinkers vallen hier dus niet onder.

Gedurende 10 jaar follow-up kregen 322 mannen een hartaanval en kregen 361 mannen last van pijn op de borst (angina pectoris). Na analyse van de gegevens en correctie voor allerlei verstorende variabelen (o.a. leeftijd, opleidingsniveau, lichamelijke activiteit, BMI, rookgedrag, bloeddruk, onderzoekscentrum etc.) bleek het risico op een hartaanval bij ‘nooit-drinkers’ en bij ‘piekdrinkers’ twee keer zo groot te zijn als bij ‘regelmatige drinkers’, ook wanneer de gemiddelde alcoholconsumptie per week vergelijkbaar was.

De onderzoekers constateren op basis van hun analyses dat regelmatige en matige alcoholconsumptie geassocieerd is met een lager risico op hartproblemen, terwijl piekdrinken een verhoogd risico op hartproblemen met zich mee brengt.

Bron: Ruidavets JB e.a. Patterns of alcohol consumption and ischaemic heart disease in cultural divergent countries: the prospective epidemiological study of myocardial infarction (PRIME). British Medical Journal 2010; 341:c6077

Plaats een reactie