Physician Assistants mogen taken van artsen overnemen

Het nieuwe wetsartikel 36a van de Wet BIG wordt 1 januari 2012 van kracht. Door het bekrachtigen van deze nieuwe wet zijn Physician Assistants (PA’s) zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van (bepaalde) medische handelingen en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Dit is niet alleen goed nieuws voor alle PA’s in Nederland, maar vooral een enorm belangrijke stap bij taakherschikking in de zorg. Doordat de PA’s zelf diagnoses stellen, een
behandelplan maken en dit tevens uitvoeren met de bijbehorende medische handelingen, kunnen zij de medisch specialisten en huisartsen ondersteunen in hun werkzaamheden en een rol spelen bij het behouden van betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg.

Om deze kwaliteit te waarborgen, gebruikt de beroepsvereniging NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants) als basis het (na)scholingssysteem dat artsen gebruiken. Alle PA’s die in dit systeem zijn opgenomen voldoen hiermee aan de wettelijk vereiste kwaliteitsnormen. Iedereen, zowel patiënten als bijvoorbeeld apothekers en ziekenhuizen, kunnen deze lijst raadplegen op www.napa.nl.

De PA heeft een 2,5 jarige medische opleiding gevolgd op HBO Master niveau nadat hij/zij een HBO opleiding binnen de gezondheidszorg en minstens 2 jaar klinische ervaring heeft opgedaan. De PA-opleiding is op hoofdlijnen afgeleid van het curriculum van de universitaire opleiding Geneeskunde, met daarin onder andere een belangrijke plaats voor farmacotherapie.

Deze wetswijziging is mede tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen het ministerie van VWS, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de NAPA.

Plaats een reactie