Philips vrijwilligers geven leerlingen les op ruim 100 basisscholen

Woensdag 5 oktober 2001 rinkelt de schoolbel voor 1000 Philips medewerkers om op ruim 100 scholen in Nederland les te geven aan kinderen over het lesprogramma SimplyHealthy@Schools. Het is een combinatie van groepsgewijs en tegelijkertijd zelfstandig leren. Er worden zes relevante duurzame thema’s met de kinderen behandeld: aarde, lucht, licht, water, bewegen en lachen. De deelnemende scholen krijgen bovendien SchoolVision-verlichting voor een klaslokaal voor groep 7 of 8.

Maatschappelijk lesprogramma voor kinderen: gezondheid en welzijn
Vorig jaar lanceerde Philips het programma SimplyHealthy@Schools wereldwijd met veel succes, wat bestaat uit een lespakket dat kinderen op een leuke en speelse manier leert hoe zij zelf hun gezondheid en welzijn kunnen verbeteren als “Gezonde Helden”. Daarnaast verzorgden de vrijwilligers duurzame lampvervanging van de verlichting in de klaslokalen. Dit jaar loopt het programma in 53 landen. In Nederland krijgen deelnemende scholen één SchoolVision-systeem voor een klaslokaal van groep 7 of 8. Ook nieuw is dat Philips-medewerkers deze keer zelf scholen mochten aandragen in diverse regio’s. Aan deze oproep werd grootschalig gehoor gegeven.

Harry Hendriks, voorzitter Directie Philips Benelux: “Door de vrijwillige inzet en de betrokkenheid van onze medewerkers hebben dit jaar ruim 100 scholen zich aangemeld. Met dit initiatief wil Philips actief bijdragen aan het stimuleren van gezond en duurzaam gedrag bij deze groep kinderen. Door ons te richten op scholieren van 10 tot 12 jaar, helpen we bewustzijn over milieu, gezondheid en duurzaamheid te vergroten en dragen we ons steentje bij aan een gezondere generatie.”

Innovatieve verlichting voor concentratie en welbevinden in de klas
SchoolVision is verlichting voor klaslokalen waarbij de leraar met een simpele druk op de knop de juiste sfeer in de klas kan oproepen. Vier lichtsoorten bootsen bepaalde lichtomstandigheden na die leerlingen helpen in de stemming te komen om een bepaalde taak goed uit te voeren. De lichtsoorten zijn getypeerd als Standaard, Rust, Energie en Concentratie. Uit langlopend onderzoek in samenwerking met de Universiteit Twente is gebleken dat leerlingen gemiddeld 18% hoger scoren op concentratietoetsen, gemotiveerder zijn en beter en prettiger samenwerken in groepjes.

Hendriks: “Voor SimplyHealthy@Schools slaan we met de komst van SchoolVision verlichting in de schoolklassen dus twee vliegen in één klap. Duurzame verlichting én een gezonde, stimulerende leeromgeving voor kinderen.”

Plaats een reactie