Philips onthult een visie voor de toekomst van cardiale zorg op ESC 2011

Philips zal op het Congress of the European Society of Cardiology (ESC) 2011 clinici van over de hele wereld een blik gunnen op toekomstige innovaties die zijn ontwikkeld om grote veranderingen teweeg te brengen op het gebied van cardiale zorg, inclusief de huidige behandeling van cardiovasculaire aandoeningen en gerelateerde hartziektes.

Philips komt tot de kern van innovatie: van door 3D gestimuleerde hartoperaties en gedigitaliseerde ontslagplanningen voor patiënten tot ’s werelds eerste mobiele applicatie voor slaapapneu, speciaal ontwikkeld voor cardiologen

Cardiovasculaire aandoeningen vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in de Europese Unie. Elke jaar zijn ze verantwoordelijk voor het overlijden van meer dan twee miljoen mensen en kosten ze de maatschappij jaarlijks meer dan € 100 miljard.1

“Philips zorgt al bijna 100 jaar consistent voor vernieuwingen op het gebied van gezondheidszorg door innovatieve, geïntegreerde en patiëntgerichte oplossingen te ontwikkelen, waaronder enkele van de vroegste röntgentechnologieën”, aldus Joris van den Hurk, general manager Cardiology Care Cycle voor Philips Healthcare. “Dit jaar willen we tijdens het ESC de aandacht vestigen op onze visie op toekomstige innovaties die zorgverleners de mogelijkheid bieden cardiovasculaire aandoeningen in elk stadium efficiënter te behandelen – van vroegtijdige detectie en diagnose tot ziekenhuisbehandeling en thuiszorg, zodat de belasting voor de patiënt, de arts en de maatschappij kan worden gereduceerd.”

DE TOEKOMST VAN CARDIALE ZORG

Oplossingen die de detectie, diagnose en behandeling ingrijpend zullen veranderen
Een goed voorbeeld van deze visie op toekomstige innovatie is de introductie van ’s werelds eerste mobiele applicatie (‘app’) voor slaapapneu die speciaal voor cardiologen is ontwikkeld en als hulpmiddel dient voor de vroege detectie en diagnose bij hun patiënten. Naar schatting zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen bij wie het vermoeden bestaat dat ze aan obstructieve slaapapneu (OSA) lijden. In meer dan 80% van deze gevallen wordt nooit een diagnose gesteld.

OSA komt met name veel voor bij patiënten met een cardiovasculaire aandoening en hartfalen, en wanneer behandeling uitblijft, kan dit resulteren in hoge bloeddruk, diabetes, een hartaanval of een beroerte. De nieuwe app, Sleep & Cardio genaamd, is erop gericht cardiologen meer kennis te verschaffen over slaapapneu en cardiovasculaire aandoeningen, simpele stappen te bieden voor het identificeren van patiënten met een verhoogd risico, een samenvatting te geven van bestaande richtlijnen, en cardiologen op de hoogte te brengen van de meest recente klinische informatie en beschikbare trainingen.

De inzet van Philips voor de verbetering van cardiovasculaire zorg, van diagnose tot behandeling, wordt op het ESC ook getoond op het gebied van de hartmodellering(1)-technologie die nog in ontwikkeling is en erop is gericht zeer accurate en gedetailleerde modellen van de hartstructuur van patiënten te genereren. Via onderzoek en voortdurende ontwikkeling hopen we dat deze toekomstige technologie clinici snel van informatie kan voorzien, hen kan ondersteunen bij het plannen en verfijnen van de uitvoering van complexe ingrepen op basis van de specifieke anatomie van de patiënt, en dat ermee kan worden berekend hoe groot de kans is op een goede uitkomst, terwijl tegelijkertijd de duur van de totale procedure wordt verkort.

De maatschappelijke en economische kosten van heropname in het ziekenhuis
Op de ESC presenteert Philips ook een innovatief planningsmodel voor het ontslag van patiënten, evenals een systeem voor betere patiëntvoorlichting, dat zich op dit moment nog in de ontwikkelingsfase bevindt en dat is ontworpen in samenwerking met Professor John Cleland, hoofd van de afdeling Cardiologie van het Castle Hill Hospital, Kingston-upon-Hull, in het Verenigd Koninkrijk. De oplossing pakt de significante belasting op het gezondheidssysteem van heropnames van patiënten met hartfalen aan. Ongeveer één op de vier patiënten moet binnen 12 weken na ontslag opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen.3 Een betere ontslagplanning, in combinatie met betere patiëntvoorlichting, kan eraan bijdragen het aantal heropnames per jaar significant te reduceren. En aangezien in geïndustrialiseerde landen ongeveer 2,5 procent van het totale budget voor de gezondheidszorg wordt besteed aan de behandeling van hartfalen – de gemiddelde kosten per patiënt bedragen in Europa € 10.000 voor elke ziekenhuisopname – kan dit model de zorgaanbieders honderden miljoenen euro’s per jaar schelen.

“Op het moment dat we besluiten een patiënt met hartfalen uit het ziekenhuis te ontslaan, is het uiterst belangrijk dat we dit doen in de wetenschap dat de desbetreffende patiënt zeer waarschijnlijk niet opnieuw opgenomen hoeft te worden”, aldus professor John Cleland, hoofd van de afdeling Cardiologie in het Castle Hill Hospital, Kingston-upon-Hull, Verenigd Koninkrijk. “Dit betekent dat we patiënten goed moeten voorlichten over de veranderingen die ze moeten aanbrengen in hun levensstijl, dat we ze vertrouwen moeten geven zodat ze hun medicatie volgens de voorschriften blijven gebruiken, en dat buiten het ziekenhuis de juiste ondersteunende hulpverlening beschikbaar is. Het nieuwe ontslagmodel van Philips is erop gericht op al deze vlakken verbeteringen aan te brengen, en als het daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zou het voor een aanzienlijke omslag kunnen zorgen in de manier waarop we op dit moment met deze aandoening.”

Introductie van nieuwe producten die zijn ontwikkeld ter verbetering van cardiale zorg
Naast toekomstige innovaties presenteert Philips dit jaar ook een aantal nieuwe apparaten op het ESC die zijn ontworpen om de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen en gerelateerde ziektes in alle zorgstadia te verbeteren.

Voor professionele hulpverleners wordt op het ESC de langverwachte HeartStart FR3 (in afwachting van 510(k)-goedkeuring van de Amerikaanse FDA en nog niet verkrijgbaar in de Verenigde Staten) gepresenteerd. Dit is de kleinste en lichtste geautomatiseerde externe defibrillator (AED) voor professioneel gebruik onder de toonaangevende producenten van AED’s ter wereld.

Philips introduceert tevens het Xper Flex Cardio Physiomonitoring System voor gebruik in het katheterisatielab. Dit systeem luidt een nieuw tijdperk in ten aanzien van hemodynamische analyses en biedt naadloze integratie van Fractional Flow Reserve (FFR)-metingen en de kracht van 16-afleidingen-ecg’s bij operaties, evenals gepatenteerde ST Mapping en Culprit Artery Detection. Met dit systeem kunnen artsen de toestand van de patiënt vóór en tijdens een ingreep evalueren, wat kostbare tijd bespaart en het plannen van ingrepen ondersteunt.

Daarnaast stelt de HeartNavigator van Philips, waarvoor de FDA recentelijk een vergunning heeft afgegeven, clinici in staat 3D-beelden van de cardiale anatomie van de patiënt te matchen met live beelden van een fluoroscopiesysteem waarop de positie van de katheters en de hartklep kan worden gevolgd. Zodoende is de HeartNavigator niet alleen een hulpmiddel bij het plannen van ingrepen, maar biedt het live visuele ondersteuning tijdens operaties waarbij de hartklep wordt vervangen.

Voor hoogwaardige beeldvorming presenteert Philips de ClearVue 550 (nog niet verkrijgbaar in de Verenigde Staten). Dit is een nieuw echoapparaat dat innovatieve technologie combineert met een intelligent ontwerp en gebruiksgemak om hoogwaardige beeldvorming beschikbaar te maken voor een groter aantal clinici. ClearVue 550 is een goed voorbeeld van de inzet van Philips voor de ontwikkeling van kostenbesparende, eenvoudigere en patiëntgerichte oplossingen voor de gezondheidszorg.

Het BiPAP autoSV Advanced System One, een nieuw servo-ventilatie-apparaat, behandelt niet alleen patiënten met slaapapneu effectief, maar zorgt ook voor een verbeterde toegang tot realtime gegevens, bijvoorbeeld over therapietrouw en werkzaamheid, zodat clinici toekomstige behandelingen beter kunnen beoordelen.

“ESC biedt ons de mogelijkheid onze inzet te onderstrepen voor de ontwikkeling van waardevolle innovaties die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de significante impact van cardiovasculaire aandoeningen overal ter wereld”, aldus Van den Hurk. “Philips slaat nieuwe wegen in voor de toekomstige behandeling van cardiale aandoeningen: van de introductie van nieuwe apparaten waarmee patiënten beter gemonitord kunnen worden en waarmee slaapapneu en hartstilstand kunnen worden aangepakt, tot innovaties op het gebied van hartmodellering en ontslagplanningen.”

(1) Hartmodellering is een techniek waar Philips voortdurend onderzoek naar doet. De mogelijkheid bestaat dat hartmodellering als product op de markt zal worden gebracht voor gebruik bij het plannen en verfijnen van complexe ingrepen op basis van de specifieke anatomie van de patiënt.

Plaats een reactie