Philips en Isala klinieken sluiten grote langdurige partnership

De patiëntenzorg blijvend verbeteren en betaalbaar houden door intensieve samenwerking. Dat is de inzet van de verbintenis die Philips en Isala klinieken in Zwolle maandag 24 september 2012 aankondigen. Het ziekenhuis wil de patiëntbeleving, de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid verder verbeteren en naar de toekomst toe waarborgen voor het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de zorg.

Daarom is samen met Philips gekeken hoe Isala de komende jaren continue kan beschikken over de meest moderne medische apparatuur, waarmee aandoeningen vroegtijdig kunnen worden ontdekt en patiënten sneller, gerichter en minder ingrijpend kunnen worden behandeld.

Philips is in haar geschiedenis nog niet eerder over gegaan tot zo’n omvangrijke samenwerking met een ziekenhuis in Nederland. Het bedrijf zet haar kennis en mogelijkheden in om Isala te ondersteunen bij de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van medische apparatuur en het verbeteren van de zorgprocessen. Zo wordt het ziekenhuis onder meer voorzien van de modernste MRI en CT-scanners, echografiesystemen en patiëntbewakingsmonitoren. Deze nieuwe technologieën zijn aanmerkelijk minder belastend voor zowel patiënt als medewerker. Beide organisaties investeren ook in gezamenlijk onderzoek op het gebied van medische innovaties voor diagnostiek en de behandeling van hart- en vaatziekten en kanker.

“Door de intensieve samenwerking en meerjarige afspraken met Philips kunnen wij elkaar versterken op die punten waar wij goed in zijn. Voor onze patiënten en medewerkers betekent dit dat wij in staat zijn om nu en in de toekomst de beste zorg te verlenen terwijl we de kosten beheersbaar houden. Als topklinisch ziekenhuis zijn wij daarom ook gebaat bij de inzet van de meest moderne technologie. Daarnaast versterken wij elkaar op het gebied van kennisontwikkeling zodat wij innovaties zo snel mogelijk kunnen inzetten voor onze patiënten,” zegt Marjanne Sint, voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala klinieken.

“Met deze unieke samenwerking onderstreept Isala klinieken haar vooruitstrevende topklinische positie in Nederland,” aldus Hans Bossink, General Manager Philips Healthcare Benelux. “En, Philips onderstreept dat het niet enkel de meest innovatieve medische oplossingen biedt, maar ook ondernemerschap en maatwerk om ziekenhuizen zekerheid te bieden nu en in de toekomst. Samen laten we vandaag zien dat je de kwaliteit van zorg kan verbeteren rekening houdend met de sterke maatschappelijk wens om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen.”

Plaats een reactie